Liv Signe og gubbene

Hver tredje velger som vil stemme Senterpartiet er over 60 år, de fleste menn.

Navararsete-Borten

Under landsmøtefesten lørdag kveld tillot Sentrepartiet seg å fleipe med året som ligger bak. Magnhild Meltveit Kleppa ble overrakt et armbånd som hun feide under teppet og partileder Liv Signe Navarsete delte bare ut symbolske gaver.

Nå starter jobben frem mot høstens valg med å gjenreise et parti som har fått flere riper i lakken, partiets fremste oppgave er å skaffe nye velgere.

En analyse TNS Gallup har laget for TV 2 på bakgrunn av de seks siste målingene viser at seks av ti velgere som stemte på partiet i 2009 ville ha gjort det samme i dag. Senterpartiets problem er imidlertid at de rekrutterer svært få nye velgere. De få nye som kommer til henter partiet stort sett fra regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og SV.

Følg TV 2s nye nettsted for politikk http://politisk.no

Analysen viser at tre av ti velgere som har snudd ryggen til Senterpartiet i dag ville ha stemt Høyre, mens to av ti ville ha stemt Arbeiderpartiet. Nesten like mange går til Venstre, mens en av ti velgere som snur ryggen til Senterpartiet går til Frp.

Senterpartiet har størst oppslutning blant velgere over 60 år, mens de balanserer på sperregrensa om de spurte mellom 30 og 44 år får bestemme. Partiet har klart høyere oppslutning blant menn over 60 år enn blant yngre kvinner.

Under landsmøtet har partiet blant annet vedtatt en plan for å styrke unges økonomi. Sett sammen med Senterungdommens sjarmoffensiv for å få hjelp til å skaffe nye medlemmer og dermed flere unge velgere. Tror du de vil lykkes med planen eller vil Senterpartiet fortsatt være Liv Signe og gubbene etter høstens valg?