Her er Ernas nye velgere

Erna Solberg hadde knapt drømt om å få over 30 prosents oppslutning for Høyre

1284

På stortingsmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 i mars får partiet 30,1 (+ 2,9). Ingen andre partier holder like godt på velgerne fra forrige stortingsvalg og omregnet til antall velgere har Høyre hentet 219.000 flere velgere fra andre partier enn de har mistet.

Aller flest velgere henter Erna Solbergs parti fra Arbeiderpartiet. Ved et valg i dag ville nettovandringen av velgere fra Arbeiderpartiet til Høyre vært 122.000. Fra Fremskrittspartiet ville nettovandringen til Høyre vært 50.000 velgere.

Men også fra de små partiene er det store nettovandringer til Høyre. Partiet henter rundt 17.000 velgere fra Venstre, 14.000 fra Senterpartiet, 10.000 fra SV og 6.000 fra Kristelig Folkeparti. I tillegg henter Høyre noen velgere som satt hjemme.

Med nyrekruttering fra alle de andre stortingspartiene er det en sammensatt gruppe som nå sier de vil stemme på Høyre. Partiet er størst både i Oslo og Akershus, på Sør- og Vestlandet, samt i fylkene nord for Dovre.

Mens Høyre har 31 prosents oppslutning blant mennene som er spurt, svarer 29 prosent av kvinnene at de vil stemme Høyre. Partiet er jevnstore med Arbeiderpartiet blant velgere under 30 år og største parti blant de spurte over 30 år.

Et stortingsvalg i dag ville gitt Høyre 51 representanter, det er 21 flere enn ved forrige valg. Erna Solberg innrømmer at hun knapt har drømt om å få en så stor gruppe på Stortinget. Nå håper hun på flere målinger over 30 prosent.

Hva tror du er årsakene til at velgerne strømmer til Høyre for tiden?