SV-leder på velgerjakt

Fortsetter velgerflukten fra SV kan partiet falle under sperregrensen i 2013.

Kristin-Halvorsen-Taler1

Siden 2009 har fire av ti velgere snudd ryggen til partiet, som henter få nye velgere. Derfor er SV-leder Kristin Halvorsen bekymret og søker nye velgere.

40 prosent av de tidligere SV-velgere som har funnet seg et nytt parti, har gått til Arbeiderpartiet. Det viser en sammenstilling av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste halvåret. Samtidig har hver sjette SV-velger som har funnet seg et nytt parti gått til Høyre eller Frp, og en like stor andel til Venstre.

Over halvparten av de få nye velgerne partiet har skaffet seg kommer fra Arbeiderpartiet. Partiet henter også en håndfulll velgere fra Senterpartiet og Venstre.

To av tre velgere som stemmer på SV er kvinner. Dersom bare menn hadde hatt stemmerett ville partiet havnet under sperrerensen med 3,6 prosent. Partiet står klart sterkere blant ansatte i offentlig sektor enn i øvrige yrkesgrupper.

Seks av ti SV-velgere har høyere utdanning. Partiet har klart høyere oppslutning blant velgere under 30 år enn i resten av befolkningen, men dette er også de velgere som ofte lar være å stemme på valgdagen.

Kristin Halvorsen innrømmer at hun var skuffet over valgresultatet for halvannet år siden. Siden den gang har velgerflukten fra partiet fortsatt. Nå varsler hun en ny offensiv for å lokke nye velgere til partiet. Tror du hun vil lykkes?

Liv Signe og gubbene

Hver tredje velger som vil stemme Senterpartiet er over 60 år, de fleste menn.

Navararsete-Borten

Under landsmøtefesten lørdag kveld tillot Sentrepartiet seg å fleipe med året som ligger bak. Magnhild Meltveit Kleppa ble overrakt et armbånd som hun feide under teppet og partileder Liv Signe Navarsete delte bare ut symbolske gaver.

Nå starter jobben frem mot høstens valg med å gjenreise et parti som har fått flere riper i lakken, partiets fremste oppgave er å skaffe nye velgere.

En analyse TNS Gallup har laget for TV 2 på bakgrunn av de seks siste målingene viser at seks av ti velgere som stemte på partiet i 2009 ville ha gjort det samme i dag. Senterpartiets problem er imidlertid at de rekrutterer svært få nye velgere. De få nye som kommer til henter partiet stort sett fra regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og SV.

Følg TV 2s nye nettsted for politikk http://politisk.no

Analysen viser at tre av ti velgere som har snudd ryggen til Senterpartiet i dag ville ha stemt Høyre, mens to av ti ville ha stemt Arbeiderpartiet. Nesten like mange går til Venstre, mens en av ti velgere som snur ryggen til Senterpartiet går til Frp.

Senterpartiet har størst oppslutning blant velgere over 60 år, mens de balanserer på sperregrensa om de spurte mellom 30 og 44 år får bestemme. Partiet har klart høyere oppslutning blant menn over 60 år enn blant yngre kvinner.

Under landsmøtet har partiet blant annet vedtatt en plan for å styrke unges økonomi. Sett sammen med Senterungdommens sjarmoffensiv for å få hjelp til å skaffe nye medlemmer og dermed flere unge velgere. Tror du de vil lykkes med planen eller vil Senterpartiet fortsatt være Liv Signe og gubbene etter høstens valg?

Senterpartiet på Hell

Senterpartiet drømmer om mer makt i kommunene. I helgen er partiet samlet til landsmøte på Hell i Nord-Trøndelag etter et år preget av skandaler.

I landsmøtekommunen Stjørdal snakker de ikke om rødgrønt samarbeid, her styrer Senterpartiet sammen med de borgerlige partiene. Sp-ordfører Johan Arnt Elverum lever godt med å styre sammen med Høyre, KrF, Venstre og Fremskrittspartiet.

“Eg synest Jens og Kristin er framifrå kolleger og vener. Likevel vil eg nok definera forholdet vårt som meir eit fornuftsekteskap enn eit kjærleiksforhold”, sa Navarsete da hun åpnet partiets landsmøte fredag formiddag.

Navarsete har lagt bak seg et turbulent år. Hun sammenligner livet i politikken med en skitur på fjellet der sporene lett kan blåse igjen, og håper både ulovlig partistøtte, armbånd og logotrøbbel er et tilbakelagt stadium.

Men Senterpartiet vil ikke binde seg til rødgrønt samarbeid i kommunene foran valget. Partiets mål har vært og vil fortsatt være makt. Dagens 89 ordførere skal bli over 100, dersom partileder Liv Signe Navarsete får sine drømmer oppfylt.

Sp-lederen kunne nok ønsket seg et bedre utgangspunkt. I snitt ligger partiet på 4,9 prosent på stortingsmålingene, mens det siste kommunevalgbarometeret TNS Gallup har laget for TV 2 liger partiet bedre an med 7,6 prosent.

Med blikket stivt festet på 12. september vet Navarsete at det er valgresultatet på åtte blank fra 2007 hun og partiets ordførere vil bli målt mot. Tror du Navarsete får sin drøm om mer makt innfridd eller vil Senterpartiet bli en av taperne ved valget?

Her er Ernas nye velgere

Erna Solberg hadde knapt drømt om å få over 30 prosents oppslutning for Høyre

1284

På stortingsmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 i mars får partiet 30,1 (+ 2,9). Ingen andre partier holder like godt på velgerne fra forrige stortingsvalg og omregnet til antall velgere har Høyre hentet 219.000 flere velgere fra andre partier enn de har mistet.

Aller flest velgere henter Erna Solbergs parti fra Arbeiderpartiet. Ved et valg i dag ville nettovandringen av velgere fra Arbeiderpartiet til Høyre vært 122.000. Fra Fremskrittspartiet ville nettovandringen til Høyre vært 50.000 velgere.

Men også fra de små partiene er det store nettovandringer til Høyre. Partiet henter rundt 17.000 velgere fra Venstre, 14.000 fra Senterpartiet, 10.000 fra SV og 6.000 fra Kristelig Folkeparti. I tillegg henter Høyre noen velgere som satt hjemme.

Med nyrekruttering fra alle de andre stortingspartiene er det en sammensatt gruppe som nå sier de vil stemme på Høyre. Partiet er størst både i Oslo og Akershus, på Sør- og Vestlandet, samt i fylkene nord for Dovre.

Mens Høyre har 31 prosents oppslutning blant mennene som er spurt, svarer 29 prosent av kvinnene at de vil stemme Høyre. Partiet er jevnstore med Arbeiderpartiet blant velgere under 30 år og største parti blant de spurte over 30 år.

Et stortingsvalg i dag ville gitt Høyre 51 representanter, det er 21 flere enn ved forrige valg. Erna Solberg innrømmer at hun knapt har drømt om å få en så stor gruppe på Stortinget. Nå håper hun på flere målinger over 30 prosent.

Hva tror du er årsakene til at velgerne strømmer til Høyre for tiden?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.