Kan Trine løfte Venstre?

Snart et år etter at hun ble valgt til leder oppnår Trine Skei Grande gode galluptall.

Da Venstre falt under sperregrensen ved stortingsvalget ble det stilt spørsmål ved om partiet var på vei ut av norsk politikk for godt. På stortingsmålingen til TNS Gallup/TV 2 i februar får Venstre sin så langt høyeste oppslutning etter valget.

Trine Skei Grande er ikke fornøyd med 5,3 prosent og vil vokse videre. To av tre velgere som stemte Venstre i 2009 sier de vil gjøre det samme. Samtidig henter Venstre flere nye velgere både fra Arbeiderpartiet, KrF og SV. Fortsatt mister Venstre en del tidligere velgere til Høyre, mens velgerflukten til Arbeiderpartiet har avtatt.

Bakgrunnstallene viser at Venstre har høyere oppslutning blant velgere under 45 år enn i de eldste velgegruppene. Partiet står sterkere i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Blant velgere med høyere utdanning har Venstre støtte fra ni prosent.

Selv om enkeltmålinger skal tolkes forsiktig viser gjennomsnittstallene i partibarometeret at Venstre ser ut til å stabilisert seg over sperregrensa.

Selv om velgerne svarer ulikt når de blir spurt om hva de vil stemme ved stortings- og kommunevalg er det grunn til å minne om resultatet fra 2007 da Venstre fikk 5,9 prosent. Det er dette tallet Skei Grande blir målt mot ved høstens valg.

Venstre må også kjempe mot 3,9-stemplet for å bevise at det er mulig å mobilisere velgerne med tanke på valget i 2013. Tror du Trine Skei Grande vil lykkes med å gjenreise Venstre eller er partiet på vei ut av norsk politikk?