200 dager med valgkamp

Med 200 dager igjen er partiene godt i gang med å planlegge kampen om velgerne.

Så langt tyder alle tilgjenglige kommunevalgmålinger på en høyrevind ved valget. Men 50-årsjubilanten Erna Solberg vokter seg vel for å innkassere valgseier i februar.

Bakgrunnstallene fra TNS Gallups kommunevalgmåling i februar viser at Høyre er største parti blant velgere over 30 år, mens Arbeiderpartiet har best grep om de unge velgerne. Høyre har også festet grepet om velgerne i hovedstadsområdet og på sør- og vestlandet. Det er verdt å merke seg at Høyre er større enn Frp nord for Dovre.

Frp sliter derimot med å holde på egne velgere fra 2009-valget. Februarmålingen som ga partiet 16,0 viser at bare halvparten av velgerne som stemte Frp ved stortingsvalget i 2009 ville ha gjort det igjen ved et kommunevalg i dag. Partiet sliter med lav oppslutning blant de spurte over 60 år, en gruppe partiet vanligvis har en høy oppslutning i. Dette er også den aldersgruppen med høyest valgdeltagelse.

Arbeiderpartiet har med 28,7 prosent en oppslutning omlag på høyde med kommunevalget i 2007, men langt lavere enn ved stortingsvalget i 2009. Bakgrunnstallene viser at fire av ti velgere fra 2009 enten har satt seg på gjerdet eller gått over til andre partier.

På tross av alt bråket rundet Senterpartiet har partiet en god evne til å holde på velgerne når de blir spurt om hva de vil stemme ved kommunevalg. En oppslutning på 7,7 prosent er tett oppunder valgresulatet fra de tre siste kommunevalgene.

Både Sv, Venstre og KrF ligger under resultatene fra forrige kommunevalg, Rødt noe over. Miljøpartiet de grønne kan bli nykommer i flere kommunestyrer. Hvem tror du blir vinnere og tapere ved valget om 200 dager?

Blå bølge over Norge

Høyres fremgang kan føre til en blå bølge over norske kommuner om et halvt år.

I Skedsmo kommune i Akershus klarte ikke de borgerlige partiene å bryte 100 års Ap-dominans ved forrige valg. Sentrumspartiene valgte å støtte Anita Orlund (Ap), men nå tyder mye på at Høyre og Frp kan kapre flertall sammen etter valget.

1284

Dersom Høyre gjør et kommunevalg som målingen viser (27,4 prosent – en fremgang på 8,1), vil det være partiets beste siden 1979. Selv om Frp med 16,0 gjør det litt dårligere enn ved forrige kommunevalg (1,5 prosentpoeng), hadde partiet til sammenligning bare 1,9 prosents oppslutning under Høyres rekordvalg i 1979.

Beregninger TV 2 har gjort på grunnlag av kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup i februar viser at Høyre ligger an til flertall i Sandefjord, Oppegård, Asker og Bærum. I ytterligere 20 kommuner, deriblant Bergen, Stavanger og Drammen ligger det an til flertall for Høyre sammen med Fremskrittspartiet, mens Venstre er på vippen i Oslo.

Beregningene viser altså at halvparten av de 50 største kommunene kan få helblått styre etter neste kommunevalg. Blant dem er Ap-styrte kommuner som Skien, Porsgrunn, Horten, Ringerike og Elverum.

De rødgrønne ligger i følge TV 2s beregninger an til flertall i 15 av de 50 største kommunene, deriblant Tromsø, Bodø, Trondheim, Kristiansund Gjøvik og Sarpsborg.

Også kommunevalgbarometeret Norsk Respons har laget for Aftenposten viser at det kan gå mot et blått kommunekart etter valget. Spørsmålet er om høyrebølgen varer til september, eller om den er en blå boble som sprekker. Hva tror du?

Kan Trine løfte Venstre?

Snart et år etter at hun ble valgt til leder oppnår Trine Skei Grande gode galluptall.

Da Venstre falt under sperregrensen ved stortingsvalget ble det stilt spørsmål ved om partiet var på vei ut av norsk politikk for godt. På stortingsmålingen til TNS Gallup/TV 2 i februar får Venstre sin så langt høyeste oppslutning etter valget.

Trine Skei Grande er ikke fornøyd med 5,3 prosent og vil vokse videre. To av tre velgere som stemte Venstre i 2009 sier de vil gjøre det samme. Samtidig henter Venstre flere nye velgere både fra Arbeiderpartiet, KrF og SV. Fortsatt mister Venstre en del tidligere velgere til Høyre, mens velgerflukten til Arbeiderpartiet har avtatt.

Bakgrunnstallene viser at Venstre har høyere oppslutning blant velgere under 45 år enn i de eldste velgegruppene. Partiet står sterkere i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Blant velgere med høyere utdanning har Venstre støtte fra ni prosent.

Selv om enkeltmålinger skal tolkes forsiktig viser gjennomsnittstallene i partibarometeret at Venstre ser ut til å stabilisert seg over sperregrensa.

Selv om velgerne svarer ulikt når de blir spurt om hva de vil stemme ved stortings- og kommunevalg er det grunn til å minne om resultatet fra 2007 da Venstre fikk 5,9 prosent. Det er dette tallet Skei Grande blir målt mot ved høstens valg.

Venstre må også kjempe mot 3,9-stemplet for å bevise at det er mulig å mobilisere velgerne med tanke på valget i 2013. Tror du Trine Skei Grande vil lykkes med å gjenreise Venstre eller er partiet på vei ut av norsk politikk?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.