Snoking kun hos staten

Regjeringen vil nekte mediebedrifter å tilby søkbare skattelister og vil i stedet tvinge deg til å besøke skatteetatens nettsider om du vil snoke.

Skattelistene som ble utgitt mellom to permer var en av bestselgerne de siste ukene før jul da jeg vokste opp. “Alle” skulle ha skatteboka for å sjekke naboen. I en annen kommune i landet gikk den nåværende nyhetsredaktøren i TV 2 rundt og solgte skatteboka, som sørget for sårt tiltrengte kroner til idrettslaget i bygda.

De siste årene har skattelistene utviklet seg fra den gamle lista som også fantes i ringpermer på det lokale ligningskontoret til avanserte søk der du kan sjekke hvem, som er rikest i nabolaget og koble søket mot vennelistene på Facebook.

Finansministeren mener utviklingen har gått i retning av å være en trussel for enkeltpersoners sikkerhet og ført til en uheldig kommersialisering av skattelistene.

Dette ønsker finansdepartementet å stoppe. De foreslår en kraftig innstramming som i praksis forbyr mediene å lage søkbare skattelister. Hos skatteetaten skal imidlertid de samme opplysningene finnes søkbare, under offentlig kontroll.

Norge har hatt svært stor åpenhet rundt skattelistene. Med skattesøk på nett har dette blitt enkel tilgjengelig informasjon fra det offentlige. Presseforbundet reagerer ikke uventet og kaller forslaget et skritt i gal retning.

Selv om skattelistene er de mest brukte sidene hos de fleste mediebedriftene, er det mange som mener at det kun er grafsing i folks privatliv, mens . Hva mener du?