Godt nytt valgår!

Sola skinner i et snødekt Oslo, ni måneder før politikerne kjemper om din stemme.

LøVe Med Snø

Det kan kanskje virke lenge til mandag 12. september, men partiene er i full gang med å plukke ut hvem som skal kjempe om plass i kommunestyrene. Nominasjon kalles det, men bare et fåtall av partimedlemmene deltar i den viktige prosessen med å plukke ut hvilke kandidater som skal stå på listene, som skal være klare i mars.

I mellomvalgåret 2010 gjennomførte TNS Gallup fire kommunevalgbarometre for oss i TV 2. Tallene fra alle målingene bekrefter tall fra valget for fire år siden, som viste at mange stemmer annerledes ved lokalvalg enn ved stortingsvalg.

Det siste kommunavalgbarometeret før jul tydet på at Arbeiderpartiet kan gå mot sitt dårligste valg og at Norgeskartet kan bli farget ganske blått i 2011.

Bakgrunnstallene viser at Høyre, KrF og Senterpartiet beholder en større andel av velgerne som sier de vil stemme på dem ved stortingsvalg når de samme personene får spørsmål om hva e vil stemme ved lokalvalg, enn de andre partiene.

Samtidig henter Høyre mange velgere som ved stortingsvalgspørsmålet sier de ville ha stemt på Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre.

På kommunevalgbarometeret i desember var Høyre største parti blant kvinner, mens de var tre jevnstore partier blant mennene som ble intervjuet. Høyre var også største parti blant de spurte under 60 år.

Et annet trekk som er tydelig når folk blir spurt om kommunevalg er at andelen velgere som vil stemme på andre lister og partier er høyere enn når folk blir spurt om hva de vil stemme ved stortingsvalg. Flere navngitte lokale lister dukker opp i materialet.

I dag er det 253 dager igjen til valget. Det kan virke lenge, men strategene i partiene er godt i gang med å pønske ut hvordan de skal kapre din stemme. Hvilke saker mener du blir viktigst og hvem tror du vinner kommunevalget 12. september?