Snoking kun hos staten

Regjeringen vil nekte mediebedrifter å tilby søkbare skattelister og vil i stedet tvinge deg til å besøke skatteetatens nettsider om du vil snoke.

Skattelistene som ble utgitt mellom to permer var en av bestselgerne de siste ukene før jul da jeg vokste opp. “Alle” skulle ha skatteboka for å sjekke naboen. I en annen kommune i landet gikk den nåværende nyhetsredaktøren i TV 2 rundt og solgte skatteboka, som sørget for sårt tiltrengte kroner til idrettslaget i bygda.

De siste årene har skattelistene utviklet seg fra den gamle lista som også fantes i ringpermer på det lokale ligningskontoret til avanserte søk der du kan sjekke hvem, som er rikest i nabolaget og koble søket mot vennelistene på Facebook.

Finansministeren mener utviklingen har gått i retning av å være en trussel for enkeltpersoners sikkerhet og ført til en uheldig kommersialisering av skattelistene.

Dette ønsker finansdepartementet å stoppe. De foreslår en kraftig innstramming som i praksis forbyr mediene å lage søkbare skattelister. Hos skatteetaten skal imidlertid de samme opplysningene finnes søkbare, under offentlig kontroll.

Norge har hatt svært stor åpenhet rundt skattelistene. Med skattesøk på nett har dette blitt enkel tilgjengelig informasjon fra det offentlige. Presseforbundet reagerer ikke uventet og kaller forslaget et skritt i gal retning.

Selv om skattelistene er de mest brukte sidene hos de fleste mediebedriftene, er det mange som mener at det kun er grafsing i folks privatliv, mens . Hva mener du?

Ikke plass til Inger Lise Hansen

Valgkomiteen til Kristelig Folkeparti vraker Inger Lise Hansen som nestleder.

Inger Lise Hansen. Foto: TV 2

Det er snart fire år siden Inger Lise Hansen feide inn som et friskt pust i Kristelig Folkepartis ledelse. Under landsmøtet i Molde i 2007 vant hun kampvoteringen med klar margin over de to valgkomiteens kandidater, Odd Anders With og Ellen Solheim.

Den da 25 år gamle Inger Lise Hansen tok over nestledervervet etter Knut Arild Hareide, som tok en timeout fra toppolitikk før han til våren kommer tilbake som partileder. Hun var den gang en av de yngste som har sittet i toppledelsen til et parti.

Som nyvalgt åpnet hun i et intervju med TV 2 for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, og ville prioritere satsting på barnehager foran kontantstøtte. I de snart fire årene som har gått har Hansen kommet med flere kontroversielle utspill.

For et år siden tok hun til orde for å endre partiets Israel-politikk og tillate borgerlige homofile ekteskap. Hun ville også ha vinmonopol i alle kommuner og var den første i partiledelsen som tok til orde for å endre kravet om at alle som skal ha tillitsverv i partiet må være bekjennende kristne. Det siste forslaget blir nå vedtatt.

Innad i KrF har Inger Lise Hansen vært omstridt. Selv har hun hevdet at det har vært nødvendig å tenke nytt for å skaffe partiet flere velgere.

Stortingsvalget for halvannet år siden var Kristelig Folkepartis dårligste noen sinne. I snitt ligger partiet nå omtrent på samme nivå på målingene. Partiet har allerede utpekt Knut Arild Hareide til ny partileder etter Dagfinn Høybråten.

Et klart flertall av fylkeslagene i KrF har sagt nei til å gi Inger Lise Hansen ny tillitt som nestleder, mens hun selv for få dager siden varslet at hun hadde lyst. Nå vender også valgkomiteen tommelen ned foran landsmøtet i april.

Inger Lise Hansen sier hun ikke er interessert i å kjempe videre for å fortsette.

Tror du det er lurt av Kristelig Folkeparti å kvitte seg med Inger Lise Hansen, eller burde partiet ha gitt henne muligheten i tospann med Knut Arild Hareide?

SViktes av velgerne

Kristin Halvorsen drømmer kanskje om aprildagene for åtte år siden. Da ledet hun et rekordstort parti som kjempet med Arbeiderpartiet.

1284

Ikke siden før Kristin Halvorsen ble SV-leder i 1997 har partiet stått svakere blant velgerne. Halvparten av de som stemte SV ved stortingsvalget i 2009 har snudd ryggen til partiet, som får rekordlave 4,8 prosents oppslutning. Ikke siden november 1996 da SV fikk 4,2 prosent har TNS Gallup målt lavere oppslutning for partiet.

Bakgrunnstallene viser at hver sjette velger som stemte SV ville ha valgt storebror i regjeringssamarbeidet Arbeiderpartiet. Men mange velgere forsvinner også til andre partier. Arbeiderpartiet sliter også med at tidligere velgere forlater partiet. Hver tiende Ap-velger fra 2009 går til Høyre, mens en del setter seg på gjerdet.

Høyre passerer på målingen Arbeiderpartiet og er dermed største parti i januar. På TNS Gallups målinger for TV 2 har ikke det skjedd siden februar 2002. Da var Høyre noen måneder gamle i regjeringskontorene og kunne notere seg for en oppslutning på 23,5 mot 21,5 til Arbeiderpartiet.

Mens tallene viser rødgrønn vandring til høyresiden, forteller de også at de rødgrønne ikke henter en eneste velger som stemte Høyre eller Fremskrittspartiet.

Samlet får de to partiene på høyresiden støtte fra 51,2 prosent av de spurte i målingen og ville ved et stortingsvalg i dag ha sikret seg flertall med 91 mandater. De rødgrønne regjeringspartiene får 36,6 prosent og 65 mandater.

Nå varsler SVs partisekretær at de legger om strategien for å kapre flere velgere. Hva mener du SV og de rødgrønne bør gjøre for å øke oppslutningen?

Godt nytt valgår!

Sola skinner i et snødekt Oslo, ni måneder før politikerne kjemper om din stemme.

LøVe Med Snø

Det kan kanskje virke lenge til mandag 12. september, men partiene er i full gang med å plukke ut hvem som skal kjempe om plass i kommunestyrene. Nominasjon kalles det, men bare et fåtall av partimedlemmene deltar i den viktige prosessen med å plukke ut hvilke kandidater som skal stå på listene, som skal være klare i mars.

I mellomvalgåret 2010 gjennomførte TNS Gallup fire kommunevalgbarometre for oss i TV 2. Tallene fra alle målingene bekrefter tall fra valget for fire år siden, som viste at mange stemmer annerledes ved lokalvalg enn ved stortingsvalg.

Det siste kommunavalgbarometeret før jul tydet på at Arbeiderpartiet kan gå mot sitt dårligste valg og at Norgeskartet kan bli farget ganske blått i 2011.

Bakgrunnstallene viser at Høyre, KrF og Senterpartiet beholder en større andel av velgerne som sier de vil stemme på dem ved stortingsvalg når de samme personene får spørsmål om hva e vil stemme ved lokalvalg, enn de andre partiene.

Samtidig henter Høyre mange velgere som ved stortingsvalgspørsmålet sier de ville ha stemt på Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre.

På kommunevalgbarometeret i desember var Høyre største parti blant kvinner, mens de var tre jevnstore partier blant mennene som ble intervjuet. Høyre var også største parti blant de spurte under 60 år.

Et annet trekk som er tydelig når folk blir spurt om kommunevalg er at andelen velgere som vil stemme på andre lister og partier er høyere enn når folk blir spurt om hva de vil stemme ved stortingsvalg. Flere navngitte lokale lister dukker opp i materialet.

I dag er det 253 dager igjen til valget. Det kan virke lenge, men strategene i partiene er godt i gang med å pønske ut hvordan de skal kapre din stemme. Hvilke saker mener du blir viktigst og hvem tror du vinner kommunevalget 12. september?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.