Sykehus til besvær

Mens statsministeren tror folk vil til det beste og ikke nødvendigvis det nærmeste sykehuset, straffer velgerne Arbeiderpartiet etter sykehusbråket.

På en lokal robopoll som Infact har laget for Romsdals Budstikke får Arbeiderpartiet rekordlave 5,8 prosent i Molde. Ved stortingsvalget stemte hver tredje moldenser (33,3 prosent) på Arbeiderpartiet, mot 21,4 ved kommunevalget 2007.

Målingen viser at Høyre som ble størst ved forrige kommunevalg i Molde med 27,2 prosent fosser frem til rekordhøye 49,7 prosent. Nesten halvparten av de spurte i robopollen sier at sykehussaken gjør det svært sannsynlig at de stemmer på et annet parti ved lokalvalget til høsten enn de gjorde forrige gang de gikk til valgurnene.

Moldenserne hadde gledet seg til nytt sykehus og føler seg tydelig snytt av regjeringen. Selv lokallagslederen i Ap mener helseministeren må byttes ut.

Selv om det har vært stille fakkelmarkeringer i nabofylket raser sykehusstriden også videre i nabofylket Sogn og Fjordane. En av fylekspolitikerne til Senterpartiet har skrevet egen sang til regjeringen for å sette ord på det mange i distriktet føler.

Et samlet kommunestyre på Nordfjordeid krever også at regjeringen stopper det de kaller en sniknedlegging av sykehuset. Det er opprør på Nord-Vestlandet.

Selv om det er flere saker enn sykehus som har preget nyhetsbildet i året som har gått er det nok en av flere årsaker til at Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen. Før jul for et år siden hadde de 31,6 på snittet av de nasjonale målingene, mens de nå samler til 26,8 prosent på det løpende gjennomsnittet i partibarometeret.

Hvordan mener du regjeringen bør løse de betente sykehussakene?

Rødgrønt kladdeføre

Mens Helseministeren blir pepet ut, er Senterpartiet satt under politietterforskning.

1284

Høsten har vært tøff for de rødgrønne som ved inngangen til Stortingets juleferie kan notere seg for en oppslutning på 38,0 prosent på snittet av meningsmålingene. For et år siden samlet de tre partiene 43,8 prosent på målingene.

Samtidig kan Høyre og Fremskrittspartiet notere seg for et snitt på målingene på 50,2 prosent, mens de to partiene hadde 43,8 før jul for et år siden. KrF har gått tilbake fra 5,6 til 4,8, mens Venstre står stabilt med 4,2 (+0,1) siden førjulsdagene i fjor.

Flere enkeltmålinger har denne høsten vist at Høyre er større enn Arbeiderpartiet. Bakgrunnstallene på de siste målingene har vist at mange velgere snur ryggen til Arbeiderpartiet og går til de to partiene på høyresiden.

Mens statsministeren snublet i juleevangeliet, får han drømmen om å besøke det hvite hus oppfylt. Helseministeren har blitt møtt av de største demonstrasjonene på lang tid på vestlandet. Både i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det bråk i Arbeiderpartiet. Selv sentrale politikere har snudd ryggen til partiet.

Striden om lokalsykehusene rammer også Senterpartiet, som i tillegg har slitt med striden rundt byggingen av kraftmaster på vestlandet. Nå har også Økokrim startet etterforskning av den ulovlige pengestøtten til Senterpartiet.

Høsten har utvilsomt vært turbulent for de rødgrønne. Om ni måneder er det valg. Kommunevalgbarometeret i desember viser at Norge kan bli langt blåere enn i dag, mens de rødgrønne ligger an til å gjøre det historisk dårlig.

Hva er dine spådommer for den politiske våren og hvem vinner valget?

Mot et historisk valg?

Ni måneder før ligger Høyre for første gang an til å bli størst ved kommunevalg.

1284

Kommunevalgbarometeret TNS Gallup har laget for TV 2 i desember viser at velgerne kan sende Arbeiderpartiet til bunns med det dårligste resultatet siden 1920-tallet, og dermed gi Jens Stoltenberg en skikkelig hundreårssmell.

Bakgrunnstallene viser at seks av ti velgere som stemte Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i 2009 ville gjort det samme ved kommunevalg i dag. Partiet mister hver sjette velger til Høyre, men også mange tidligere Arbeiderpartivelgere går til Frp.

Arbeiderpartiet er jevnstore blant menn og kvinner med 25 prosent. Partiet må se seg slått av Høyre blant velgere under 60 år og i Oslo, Akershus og på Sør- og Vestlandet.

Med en oppslutning på hele 27 prosent fremstår Høyre som den klare vinneren. Fremgangen fra forrige kommunevalg er på hele åtte prosentpoeng. Bare ved kommunevalget i 1979 da partiet fikk 29,2 prosent har Høyre gjort det bedre.

Ingen har mer lojale velgere enn Høyre, som også henter mange velgere fra andre partier. Men også Frp har grunn til å smile. selv om 19,4 prosent høres lavt ut, vil et slikt resultat være det beste kommunevalget partiet har gjort noen sinne.

Senterpartiet som balanserer på sperregrensa ved spørsmål om Stortingsvalg får 6,5 prosent når velgerne blir spurt om kommunevalg. Det vil i så fall bli partiets dårligste kommunevalg siden 1951. For SVs del er oppslutningen 5,9 prosent, dermed må vi tilbake til 1987 for å finne et dårligere valgresultat.

Kristelig Folkepartis 4,9 prosent vil være historisk bunnotering ved et kommunevalg. Partiet mister flest tidligere velgere til Høyre og Frp. Venstre er med 5,7 prosent bare er to tideler bak forrige kommunevalg som var det beste partiet har gjort siden 1934.

Partiene har ni måneder på seg til å kjempe om velgerne 12. september. Hvem tror du står igjen som vinnere og tapere på valgdagen?

Førjulsopprøret

Julelysene er tent i Vandrehallen, men det er langt fra julefred i norsk politikk.

Stortinget Juletre 2010

Noen minutter etter at politikerne hadde gått inn for å sette kveldsmøtet 8. desember, ble lysene på årets julegran tent i vandrehallen, uten at det ga julefred i debatten. Opposisjonspartiene og regjeringen er enige om at det må satses mer på samferdsel, men har ulike løsninger på hva som vil gi bedre vei og jernbane.

Men inne på Stortinget er det tross alt ganske fredelig sammenlignet med folkeopprøret som preger mange lokalsamfunn i førjulsdagene. De sentrale politikerne fikk nok bare en forsmak tidlig denne uken da flere tusen mennesker samlet seg foran Stortinget for å protestere mot nedlegging av lokalsykehus.

Langt fra Løvebakken er temperaturen enda høyere. I Sogn og Fjordane har sykehusstriden nådd nye høyder, etter at ordføreren i Vågsøy Roger B. Silden valgte å melde seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot det han mener er løftebrudd.

I helgen ble to sentrale Arbeiderpartipolitikere vraket under nominasjonsmøtet til Sogn og Fjordane Arbeiderparti, hvor det nå hersker opprørstemning. Men opprøret har pågått lenge, flere sentrale Ap-folk har snudd ryggen til partiet.

Sogn og Fjordane er et lite fylke. Ved forrige kommunevalg var Arbeiderpartiet klart størst, med regjeringslillebror Senterpartiet som nest største parti. Nå tyder debatten på at sykehussaken overskygger det meste. Hvordan tror du det slår ut på valgdagen?

Kampen mot sperregrensa

Senterpartiet balanserer på kanten av sperregrensa på TV 2s desembermåling.

1284

Etter en høst med bråk rundt ulovlige pengegaver som ente med kraftig refs fra en samlet opposisjon på Stortinget, snur mange av velgerne nå ryggen til partiet. Bare halvparten av partiets velgere fra stortingsvalget i 2009 sier at de ville ha stemt på partiet i dag. Samtidig er det få nye velgere som fristes av partiet.

Selv om Kristelig Folkeparti kryper over sperregrensen etter å ha havnet under for en måned siden, er det neppe stor jubel over 4,4 prosent. Faktisk er nå Venstre størst av partiene i sentrum, men 4,7 er heller ikke på trygg avstand fra sperregrensa.

Etter historisk bunnotering i november kan imidlertid SV puste litt lettere. Partiet går mest frem til 6,2 prosent og tangerer dermed valgresultatet. Likevel snur hver tredje velger fra sist ryggen til partiet, som igjen mister mange til storebror Ap.

Streken som følger firetallet rammet Venstre med voldsom kraft i 2009 da partiet endte på 3,9 og dermed mistet åtte av de ti mandatene de hadde på Stortinget.

Siden stortingsvalget har målingene til TNS Gallup viste at KrF har vært under sperregrensa to ganger (3,7 i oktober 2009 og 3,5 i november 2010). Senterpartiet har vært under en gang (3,9 i juli 2010), mens Venstre som har hatt flere målinger under fire prosent, ikke har vært under streken siden i mai da de fikk 3,2 prosnet.

Selv om det er lenge igjen til stortingsvalget i 2013, kan kampen mot sperregrensa bli en kamp for tilværelsen for flere av de små partiene. Hvem tror du havner under sperregrensa ved neste stortingsvalg?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.