Sofavalget er ikke fremtiden

Det er en viss høytidelighet knyttet til å avgi stemme ved valg. Dette vil Stortinget ta vare på og er svært skeptiske til planene om e-valg.

LøVe Med Snø

Ved valget neste høst får innbyggerne i 11 kommuner lov til å stemme fra laptopen i sofakroken. Regjeringen har lagt mye prestisje i prosjektet og har lagt planer for at alle skal kunne stemme elektronisk ved valg i fremtiden.

Men Stortinget har liten sans for regjeringens planer. Selv om de under tvil godtar at forsøket med e-valg blir gjennomført neste år, sier en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite i realiteten nei til å utvide forsøket til Stortingsvalg.

Innstillingen som ble avgitt torsdag levner ingen tvil om at Stortinget er svært kritisk til om stemmegivning på laptopen i sofakroken ivaretar kravene i loven om hemmelig valg, uten at velgerne kan bli utsatt for påvirkning.

Denne bloggposten er skrevet på laptop i sofakroken, på samme måte som mange bruker nettbank og andre tjenester. Et enstemmig Storting mener det må være et klart skille mellom slike dagligdagse gjøremål og et høytidelig valg.

“Komiteen legg stor vekt på at valhandlinga ålment sett skal innebera personleg oppmøte i eigna og offentlege vallokale. Val av folkevalde lyt ha ein dåm av høgtid over seg; valhandlingane til borgarane skal skilja seg klårt og markert frå til dømes daglegdagse private internettsøk og -transaksjonar i heimen og på arbeid”.

Saksordfører Ola Borten Moe (Sp) bekrefter at innstillingen langt å vei har satt foten ned for regjeringens planer om fremtidig e-valg ved Stortingsvalg.

Hva mener du om at Stortinget i realiteten nå stopper planene om e-valg?