Velgerne flykter fra Jens

Etter en måned hvor Arbeiderpartiet så ut til å vokse, peker pilene igjen nedover.

1284

Etter at statsminister Jens Stoltenberg trakk et lettelsens sukk over målingene i oktober som viste at Arbeiderpartiet var i ferd med å hente tilbake velgere, viser novembertallene TNS Gallup har laget for TV 2 tilbakegang på 2,9 prosentpoeng.

Et stortingsvalg i dag ville gitt Arbeiderpartiet 49 mandater, hele 15 færre enn ved valget for et drøyt år siden. Med unntak av katastrofevalget Jens Stoltenberg ledet sitt parti til i 2001 må vi tilbake til 1930 for å finne et lavere mandattall ved valg.

Bakgrunnstallene i målingen viser at mange av velgerne som nå snur ryggen til Arbeiderpartiet hopper over til høyresiden. Omregnet til velgere ville 150.000 som stemte Ap i fjor høst i dag ha valgt å stemme på Høyre eller Fremskrittspartiet. I tillegg sier en av ti som stemte på Senterpartiet i fjor at de nå ville valgt Høyre.

Sosialistisk Venstreparti mister flest velgere til Arbeiderpartiet, men fem blank er lite å smile over for partiet. Selv om det ikke er så langt bak valgresultatet på 6,2 har ikke TNS Gallup målt like lav sympati for SV siden april 1999.

Samlet kan regjeringspartiene notere seg for 37,6 prosent mot 51,8 prosent for de to partiene på høyresiden. Styrkeforholdet i Stortinget ville blitt 67 rødgrønne mot 92 for de blå. Hva tror du er årsaken til den rødgrønne velgerflukten?