I skyggenes dal

Skal Kristelig Folkeparti gå til høyre eller venstre for å komme ut av skyggenes dal?

1284

Det har gått en uke siden Dagfinn Høybråten varslet at han går av etter at han for et år siden ledet KrF til partiets dårligste valgresultat. Oppslutningen på målingene ligger rundt sperregrensa, akkurat nå er KrF minst av stortingspartiene.

Partiets havarikommisjon har denne uka åpnet for debatt om et mulig regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Men de sier fortsatt klart nei til å samarbeide med fløypartiene, som betyr at KrF ikke vil diskutere regjeringssamarbeid med SV og Frp.

Nestleder Dagrun Eriksen som har ledet strategiutvalget tror det er viktig at debatten om samarbeidspartner starter tidlig, men ikke alle i partiet er enige.

KrF har tidligere deltatt i regjeringer med et tyngdepunkt i sentrum eller på borgerlig side. Dersom partiet nå velger å gå til Arbeiderpartiet betyr det et klart linjeskifte, sa lederkandidat Knut Arild Hareide i helgens “Kristiansen og Strand“.

Han er favoritt til overta som leder i partiet på landsmøtet neste år, selv om enkelte i partiet har tatt til orde for et ekstraordinært landsmøte.

Valgdagsmålingen i fjor høst viste at KrF mistet langt flere velgere til partiene på høyresiden enn til de rødgrønne. Det viser også bakgrunnstallene i TNS Gallups målinger for TV 2 etter stortingsvalget. KrF mister velgere og henter svært få nye.

Valget av ny partileder og kursen som stakes ut vil være avgjørende for fremtiden til Kristelig Folkeparti. Hvor tror du veien ut av skyggenes dal går for partiet?