KrF etter Høybråten

Den nye lederen i Kristelig Folkeparti får samme oppdrag som Dagfinn Høybråten.

1284

Da Høybråten ble valgt til leder under et ekstraordinært landsmøte i Bergen i 2004 var oppdraget å gjenreise Kristelig Folkeparti etter det dårlige valget i 2003.

Siden den gang har pilene pekt gal vei for KrF. I 2003 fikk partiet 6,4 prosent. Ved Høybråtens første stortingsvalg i 2005 endte partiet på 6,8 prosent. Ved kommunevalget to år senere ble det 6,4 prosent for partiet, mens stortingsvalget i 2009 ga Kristelig Folkeparti historisk lave 5,5 prosent.

I det såkalte bibelbeltet, eller bedehuskommunene som vi har valgt å kalle dem, står KrF fortsatt sterkere enn i resten av landet. Men det historisk dårlige valgresultatet i 2009 gjør at partiet har mistet mange velgere også i kjerneområdene.

Ved valget i 2009 holdet KrF bedre på sine tidligere velgere enn de andre småpartiene. Men KrF har i følge valgundersøkelsene og meningsmålingene hatt liten evne til å hente nye velgere.

Når Dagfinn Høybråten har valgt å gi beskjed om at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet neste år, må partiet finne en ny leder som får samme oppdrag som han selv fikk, å gjenreise et parti etter historiens dårligste stortingsvalg.

Begge de to nestlederne Dagrun Eriksen og Inger Lise Hansen, samt de to stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen har vært pekt på som mulige etterfølgere etter Høybråten, når han valgte å trekke seg etter sju år som leder.

Hvem tror du er best egnet til å etterfølge Dagfinn Høybråten og vil en ny nestleder klare å gjenreise partiet eller står de i fare for å ramle under sperregrensa i 2013?