Skal velgerne bestemme?

Åtte svenske politikere kom seg inn i Riksdagen som følge av egen popularitet.

Valgurne

I Sverige kan man bli valgt til Riksdagen dersom åtte prosent av partiets velgere setter et kryss ved kandidatens navn. I Norge må minst halvparten av partiets velgere gjøre det samme, og det er nesten umulig for politikere å drive personvalgkamp.

Siden svenskene åpnet for personvalg i 1998 har det blitt stadig mer populært blant velgerne. Ved høstens valg valgte hver fjerde velger å sette personkryss. Mange politikere fikk kyss og i åtte tilfeller klarte kandidater å ta seg seg inn i Riksdagen.

Blant de som vant på personstemmer var unge kandidater som Maria Ferm, Emil Källström men også politiske tungvektere som Sven-Erik Bucht.

Nå åpner imidlertid Arbeiderpartiets Martin Kolberg for å endre valgloven, slik at velgerne kan få innflytelse over hvem som blir valgt inn på Stortinget. For et år siden åpnet Senterpartiets Ola Borten Moe for det samme.

Høyre har alledere fremmet forslag om personvalg, og denne uken skal kontrollkomiteen på Stortinget ha åpen høring om valgloven. I dag er det partiene som har all makt over hvilke kandidater som blir valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Mener du velgerne bør få større innflytelse på hvem som blir valgt?