Skal velgerne bestemme?

Åtte svenske politikere kom seg inn i Riksdagen som følge av egen popularitet.

Valgurne

I Sverige kan man bli valgt til Riksdagen dersom åtte prosent av partiets velgere setter et kryss ved kandidatens navn. I Norge må minst halvparten av partiets velgere gjøre det samme, og det er nesten umulig for politikere å drive personvalgkamp.

Siden svenskene åpnet for personvalg i 1998 har det blitt stadig mer populært blant velgerne. Ved høstens valg valgte hver fjerde velger å sette personkryss. Mange politikere fikk kyss og i åtte tilfeller klarte kandidater å ta seg seg inn i Riksdagen.

Blant de som vant på personstemmer var unge kandidater som Maria Ferm, Emil Källström men også politiske tungvektere som Sven-Erik Bucht.

Nå åpner imidlertid Arbeiderpartiets Martin Kolberg for å endre valgloven, slik at velgerne kan få innflytelse over hvem som blir valgt inn på Stortinget. For et år siden åpnet Senterpartiets Ola Borten Moe for det samme.

Høyre har alledere fremmet forslag om personvalg, og denne uken skal kontrollkomiteen på Stortinget ha åpen høring om valgloven. I dag er det partiene som har all makt over hvilke kandidater som blir valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Mener du velgerne bør få større innflytelse på hvem som blir valgt?

Sosialdemokrater i motvind

Arbeiderpartiet sliter med å begeistre velgerne. I Sverige gikk sosialdemokratene på en hundreårssmell og i Danmark er det igjen borgerlig flertall på målingene.

1284

Selv om Sosialdemokratene fortsatt er størst etter valget i Sverige er det med knapp margin. Partiet gjorde sitt dårligste valg på nesten 100 år. De borgerlige Moderaterna så 30-tallet og gjorde sitt beste valg siden allmenn stemmerett ble innført.

Mens velgerne flyktet fra sosialdemokratene, havnet Sverigedemokratene på vippen. På borgerlig side har Fredrik Reinfeldt ledet Moderaterna fra historisk lave 15,3 prosent i 2002 via 26,2 prosent i 2006 til rekordhøye 30,1 prosent.

Fremgangen til Moderaterna kommer samtidig som Høyre surfer høyt på meningsmålingene i Norge. De to partiene samarbeider og lærer valgkamp av hverandre. Derfor fulgte Høyreleder Erna Solberg intressert med i Sverige.

I Danmark har den borgerlig-liberale regjeringen slitt i motvind, men denne uken viste nye tall Megafon har laget for tv 2/politiken at det for første gang i år er borgerlig flertall på målingene. Fremgangen skyldes først og fremst støttepartiet Dansk Folkeparti.

Her hjemme mistet de rødgrønne flertallet på målingene like etter valget i fjor høst. Arbeiderpartiet har mistet mange velgere og som ved valget i Sverige har Høyre på enkelte målinger knivet med Arbeiderpartiet om å være størst.

Hva tror du er årsaken til at sosialdemokratene sliter i motvind, mens det ser ut til å blåse en borgerlig vind både i Sverige og her hjemme?

Partiet som skaper hodebry

Sverigedemokratenes inntog i Riksdagen skaper hodebry for de etablerte partiene.

1284

For 19 år siden kom det populistiske og innvandringsfientdlige partiet Ny Demokrati inn i Riksdagen. Nå heter nykommeren Sverigedemokratene og får råd fra en av de to sentrale personene som den gang satt i Riksdagen i tre år.

I 1991 måtte den borgerlige regjeringen samarbeide med Ny Demokrati. Etter årets valg vil ikke Fredrik Reinfeldt ha noe med Sverigedemokratene å gjøre. Partiet som fikk 5,7 prosent av stemmene og ligger an til 20 mandater skaper hodebry for ham.

Fredrik Reinfeldt ble den første borgerlige statsministeren som sikret en økt oppslutning ved et valg. Det har bare skjedd noen få ganger tidligere i Sverige og da er det Socialdemokratene som har sittet i regjeringskontorene Rosenbad.

Den borgerlige regjeringen som hadde flertall med 48,2 prosent gikk frem til 49,3 prosent, men det var ikke nok til å beholde flertallet. Reinfeldt ledet sitt eget parti Moderaterna til det beste valget siden allmen stemmerett ble innført i Sverige.

Mona Sahlin ledet Socialdemokraterna til sitt dårligste valg siden 1914. Arbeiderpartiets søsterparti tapte velgere på sitt samarbeid med SVs søsterparti Venstrepartiet og på motstanden mot skattefradrag for husholdningstjenester.

Bare halvparten av LO-medlemmene stemte på Sosialdemokratene, en rekordstor andel på 16 prosent av LO-medlemmene valgte å stemme på Moderaterna. Sosialdemokratene tapte flest velgere til Moderaterna og Miljöpartiet.

Likevel ble det Sverigedemokratene som stjal oppmerksomheten. De hentet flest velgere fra de to store partiene. Med 20 mandater i Riksdagen får partiet som vil bremse innvandringen med 90 prosent nå mer enn 110 millioner i partistøtte.

Sverigedemokratenes inntog i Riksdagen føyer seg inn i en bølge av fremgang for innvandringsfiendtlige partier i Europa. I flere svenske byer demonstrerte flere tusen mennesker i går kveld mot rasisme og fremmedfiendtlighet.

Hvor stor innflytelse tror du Sverigdemokratene får i nabolandet?

Kampen om jobben

Han har ikke bare kjempet for sin egen jobb. Kampen om jobben har preget store deler av valgkampen i Sverige foran dagens Riksdagsvalg.

1284

Hun skal så godt som aldri ha sett ham rasende. Fredrik Reinfeldt liker å ha kontroll. Han beskrives som en ensom ulv, uten mange nære venner.

Med kona Filippa ved sin side har han kjempet for å beholde jobben som statsminister i Sverige, en kamp som i følge ham selv først og fremst handler om muligheten til å gjennomføre flere viktige reformer for å skape nye jobber i Sverige.

Reinfeldt mener utviklingen i antallet arbeidsledige taleer for seg selv og skryter av at landet har kommet seg raskere enn de fleste etter finanskrisen. Han hevder mye står på spill ved helgens Riksdagsvalg om de borgerlige mister makten.

Sosialdemokratene er utålmodige. Vi kan ikke vente, er tittelen på en av kampanjene som det største opposisjonspartiet har kjørt i valgkampen. De vil gi Sverige en helt annen medisin som de mener vil skape langt flere jobber enn regjeringen kan.

I Sverige har Sosialdemokratene vært merr dominerende i politikken enn Arbeiderpartiet i Norge. Valget for fire år siden var det dårligste siden 1918. Nå tyder målingene på et enda dårligere valgresultat.

Likevel kjemper lederen Mona Sahlin for å overta joben som statsminister. Få kommentatorer tror det vil skje. I så fall blir hun Sveriges første kvinnelige statsminister. Beholder Reinfeldt jobben blir han den første statsministeren fra Moderaterna som blir gjenvalgt.

Begge de to kandidatene kan altså bli historiske. Hvem tror du vinner valget?

Folkets favoritt

Etter fire år med borgerlig regjering er det bare 19 prosent av svenskene som vil bytte ut Fredrik Reinfeldt med sosialdemokraten Mona Sahlin.

1284

To klare blokker står mot hverandre. En borgerlig allianse med Moderataerna, Folkpartiet, Centerpartiet og Kristdemokraterna har styrt landet i fire år. Utfordrerne kaller seg rødgrønne og består av Sosialdemokratene, Miljøpartiet og Venstrepartiet.

Det hele så nesten ut til å være avgjort for lenge siden. I vel tre år har den rødgrønne oposisjonen hatt et klart overtak på målingene. På vårparten snudde det og nå har den borgerlige alliansen skaffet seg et rekordstort forsprang.

Statsminister Fredrik Reinfeldt er en suveren ener på spørsmålet om hvem folk vil ha som statsminister. Selv blant LO-medlemmene står Reinfeldt sterkt.

For utfordreren Mona Sahlin er det trolig vinn eller forsvinn. Hun overtok et parti som for fire år siden gjorde sitt dårligste valg siden 1918. Da fikk Sosialdemokratene 35,0. I dag tyder målingene på at et slikt nivå er uoppnåelig.

Men de rødgrønne har langt fra gitt opp, og tror fortsatt at mange velgere er usikre og at valgvinden kan snu den siste uken.

Fra siden truer det innvandringskritiske partiet Sverigedemokratene som på alle målingene den siste uken har vært over sperregrensen for å komme inn i Riksdagen. Kommer partiet inn kan det havne på vippen mellom blokkene.

Hvem tror du vinner og styrer Sverige etter valget 19. september?

Kan Reinfeldt bli historisk?

Med to uker igjen leder Fredrik Reinfeldt over Mona Sahlin i kampen om Sverige.

Sosialdemokratene står i fare for å gjøre sitt dårligste valg i nabolandet, men fordi Miljøpartiet har langt høyere oppslutning på målingene er kampen mellom de to klare blokkene – den borgerlige alliansen som styrer og de rødgrønne spennende.

Rett nok har de borgerlige partiene på de to siste målingene hatt rent flertall med over 50 prosent av de spurte, men marginene er små.

Ved forrige valg i 2006 fikk statsminister Fredrik Reinfeldts parti Moderaterna 26,2 prosent. De opplevde den største fremgangen for noe parti siden 1921. Nå kniver de med sosialdemokratene om å være største parti på målingene. Så langt har ingen av de tre borgerlige statsministrene Sverige har hatt etter krigen har klart å bli gjenvalgt.

Sosialdemokratenes resultat i 2006 på 35,0 var det dårligste siden 1918, og målingene i dag tyder på at partiet risikerer ytterligere tilbakegang ved valget. Likevel kan de få statsministeren om valgvinden snur i rødgrønn retning.

Det innvandringskritiske Sverigedemokratene pendler rundt sperregrensen på fire prosent. Ingen av blokkene vil slippe partiet inn i varmen. I stedet snakkes det om mindretallsstyre på tvers av blokkene om partiet kommer inn i Riksdagen.

Fremdeles er det mange velgere som ikke har bestemt seg. En måling to uker før valget viser at de usikre velgerne er delt omtrent på midten. Evnen til å mobilisere de usikre kan dermed avgjøre valget i nabolandet. Hvem tror du vinner?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.