Jeg tror på …

Må man være bekjennende kristen for å ha tillitsverv i Kristelig Folkeparti?

1284

Ja, mener mange i bibelbeltet der partiet har de fleste velgerne. Selv ordførere truer med å forlate partiet. Nei, sier de to nestlederne som har fått gjennomslag i strategiutvalget partiet nedsatte etter det rekorddårlige stortingsvalget i fjor høst.

Mens Dagfinn Høybråten tidligere var kritisk til å fjerne den såkalte bekjennelsesparagrafen, har han nå snudd og åpner dermed for at muslimer, buddhister og andre som deler partiets verdigrunnlag kan få tillitsverv i partiet.

Kristelig Folkeparti ble dannet i 1933 etter at kristenfolket ikke klarte å få nominert sin kandidat Nils Lavik på sikker plass på Venstres liste i Hordaland. Kristen tro og moral og kamp mot Arbeiderpartiet var den gang de viktigste sakene.

En gjennomgang av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 så langt i år viser at KrF har dobbelt så høy oppslutning blant de spurte over 60 som de har blant de spurte under 45 år. Bakgrunnstallene viser at tre av fire velgere fra i fjor høst holder fast ved partiet, men KrF henter knapt noen nye velgere fra andre partier.

Selv om det er mange kritiske KrFere på sør- og vestlandet er ikke kritikken samstemt. De som ønsker forandring mener det er nødvendig for å kapre nye velgere.

Tror du et KrF uten bekjennelsesparagraf vil kapre flere velgere eller står partiet i fare for ¨å miste mange av sine kjernevelgere og falle under sperregrensa?