Protest med fjellstøvler

Noen kaller dem monstermaster, andre ingeniørkunst. Høyspentlinjene som bukter seg frem i hele Norge er ikke akkurat vanskelige å få øye på.

Kraftlinje3

Denne helgen tar motstandererne på seg fjellstøvlene for å vise sin motstand mot de planlagte kraftlinjene i Hardanger. Det folkelige engasjementet mot mastene har gått til himmels mens regjeringen har kranglet for åpent kameraTV 2.

Men kraftlinjekampen i vestlandsfjordene er ikke helt ny. Det er over tre år siden jeg første gang blogget om “Stålmonstre”. Allerede da var motstanderne på banen, men først de siste ukene har det blitt folkeopprør i Hardanger.

Flere steder i landet varsles det nå kamp for sjøkabler som alternativ til kraftlinjer.

En måling i Hordaland som er tatt opp rett etter regjerings snuoperasjon viser at Arbeiderpartiet går kraftig tilbake i fylket. Valgresultatet på 30,5 prosent har blitt til 20,7 og Høyre er størst både i Hordaland og Bergen.

Selv om Arbeiderpartiets oppslutning på de nasjonale målingene også ligger betydelig lavere enn ved valget i fjor høst (et gjennomsnitt på 27,7 prosent), tyder det på at velgerflukten i Hordaland er større enn de nasjonale målingene viser.

Et klart flertall av de spurte i den lokale målingen mener regjeringen har håndtert kraftlinjesaken dårlig. Nå skal sjøkabler utredes som alternativ til de omstridte kraftmastene, men noen endelig beslutning er ikke tatt.

Selv om enkeltmålinger tatt opp mens store stridssaker preger mediebildet viser store utslag, er det ikke sikkert velgerbevegelsene varer til neste valg. Hva tror du?