Eldre velgere på vandring

Eldre velgere er på vandring og gjør at flertallet har snudd fra rødgrønt til borgerlig.

1284

Som ventet var det bare små endringer på augustmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 sammenlignet med den siste stortingsgallupen før sommeren. Høyre går noe tilbake fra rekordnivået i juli, men får fortsatt 25,3 prosent.

All støyen som har vært rundt kraftlinjene i Hardanger ser ikke ut til å ha hatt noen særlig effekt på velgerne som er intervjuet i denne målingen.

Bakrgunnstallene i målingene forteller imidlertid mer om hva som har skjedd siden forrige valg. Mens Høyre har økt sin støtte særlig blant eldre velgere er det nettopp denne gruppen som først og fremst har snudd ryggen til de rødgrønne partiene.

Valgdagsmålingen til TV 2 i fjor høst viste at halvparten av velgerne over 60 år stemte rødgrønt. Gjennomsnittet for de sju første målingene i år viser at støtten var falt til under 40 prosent, mens det i august bare er hver tredje spurte over 60 år som svarer at de ville ha gitt sin stemme til de rødgrønne partiene.

Ikke i noen annen aldersgruppe har det skjedd like store bevegelser som blant de eldre. Som valgforsker Hanne Marthe Narud påpeker handler dette om store grupper velgere, og også de velgerne som i størst grad går til valglokalet for å stemme. Hun tror utviklingen kan bli dramatisk for regjeringspartiene om de ikke klarer å snu trenden.

Hva trror du er årsaken til at eldre velgere ser ut til å svikte regjeringspartiene?