Dette er rødgrønne bastioner

De borgerlige har et klart overtak på målingene, men leder ikke over hele landet.

Jens Stoltenberg

Sommerens kommunevalgbarometer var den første nasjonale målingen i år der Høyre passerte Arbeiderpartiet som landets største parti. Høyrebølgen har blåst over Norge siden stortingsvalget i fjor høst, men slett ikke hele landet er farget like blått.

En gjennomgang av alle intervjuene TNS Gallup har gjort for TV 2 i årets sju første måneder viser at de rødgrønne partiene er større enn Høyre og Frp i Trøndelag og Nord-Norge.

Nord for Dovre ville 49 prosent av de spurte i årets sju første målinger stemt rødgrønt, mens 41 prosent ville stemt på Høyre eller Fremskrittspartiet. Holder vi intervjuene i Oslo og Akershus utenfor er de to blokkene også jevnstore på resten av Østlandet.

Mens de to partiene på høyresiden har flertall i fylkene på sør- og vestlandet samt i Oslo og Akershus, får de rødgrønne partiene høyere oppslutning enn Høyre og Frp blant de som er intervjuet i åtte av landets 19 fylker. Et flertall av de spurte i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hedmark har så langt i år svart at de ville ha stemt på et rødgrønt parti.

Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag er de sterkeste Arbeiderpartifylkene. SV har klart større oppslutning i Oslo enn i noe annet fylke, mens Senterpartiet står langt sterkere blant de spurte i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag enn i resten av landet.

Når velgerne skal bestemme om et drøyt år handler det om makt i kommuner og fylker. Det blir en slags folkeavstening halvveis i den andre perioden til de rødgrønne. Flertallet gikk tapt på målingene like etter valget i fjor høst. Tror du regjeringspartiene “vinner” kampen om velgerne?