Jeg tror på …

Må man være bekjennende kristen for å ha tillitsverv i Kristelig Folkeparti?

1284

Ja, mener mange i bibelbeltet der partiet har de fleste velgerne. Selv ordførere truer med å forlate partiet. Nei, sier de to nestlederne som har fått gjennomslag i strategiutvalget partiet nedsatte etter det rekorddårlige stortingsvalget i fjor høst.

Mens Dagfinn Høybråten tidligere var kritisk til å fjerne den såkalte bekjennelsesparagrafen, har han nå snudd og åpner dermed for at muslimer, buddhister og andre som deler partiets verdigrunnlag kan få tillitsverv i partiet.

Kristelig Folkeparti ble dannet i 1933 etter at kristenfolket ikke klarte å få nominert sin kandidat Nils Lavik på sikker plass på Venstres liste i Hordaland. Kristen tro og moral og kamp mot Arbeiderpartiet var den gang de viktigste sakene.

En gjennomgang av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 så langt i år viser at KrF har dobbelt så høy oppslutning blant de spurte over 60 som de har blant de spurte under 45 år. Bakgrunnstallene viser at tre av fire velgere fra i fjor høst holder fast ved partiet, men KrF henter knapt noen nye velgere fra andre partier.

Selv om det er mange kritiske KrFere på sør- og vestlandet er ikke kritikken samstemt. De som ønsker forandring mener det er nødvendig for å kapre nye velgere.

Tror du et KrF uten bekjennelsesparagraf vil kapre flere velgere eller står partiet i fare for ¨å miste mange av sine kjernevelgere og falle under sperregrensa?

Velgerne fristes av Høyre

Stadig flere av de andre partienes velgere blir fristet til å stemme på Høyre.

1284

Erna Solberg hevder hun er ydmyk over den store støtten Høyre har blant velgerne på målingene for tiden. Gjennomsnittsbarometeret viser at Høyre er så godt som jevnstore med Arbeiderpartiet. Men det er enda flere som vurderer å stemme på partiet enn de som i følge målingene sier at de vil gjøre det.

En måling TNS Gallup har laget for TV 2 viser at ingen andre partier er like attraktive for velgere som ikke stemmer på partiet i dag. Dermed har Høyre fortsatt potensiale for vekst, selv om det skal en del til å flytte store velgermasser.

Potensialet er mindre for Arbeiderpartiet og Frp som er andrevalget til henholdsvis 16,9 og 15,9 prosent av de spurte som har et andrevalg. SV er andrevalget til 12,2 prosent, Venstre til 10,9 prosent, Senterpartiet til 7,7 prosent og KrF til 5,0 prosent.

Dagsavisens redaktør Arne Strand mener oppturen for høyresiden er en boble som vil sprekke. Hvor lenge tror du den blå oppturen varer?

30 dager igjen: Slaget om Sverige

Om 30 dager står slaget om Sverige. Mona Sahlin kjemper mot Fredrik Reinfeldt.

Valget_i_sverige_814946p

For fire år siden ble han statsminister for en borgerlig koallisjonsregjering. På de fleste målingene siden valget i 2006 har opposisjonen i nabolandet hatt et klart overtak, men på forsommeren tok de borgerlige en knapp ledelse.

Med 30 dager igjen til valgdagen viser målingene at det er så godt som dødt løp mellom de to blokkene som kjemper om regjeringsmakten i nabolandet.

Målingene viser altså at det blir en kamp til siste stemme. Flere partier kjemper mot sperregrensa som også i nabolandet er på fire prosent (eller 12 prosent i en enkelt valgkrets), som faktisk kan komme til å avgjøre slaget om Sverige.

Hos de rødgrønne utfordrerne sliter statsministerkandidat Mona Sahlin på målingene. Partiet får lavere oppslutning enn ved forrige valg som var det dårligste for Sosialdemokratene i Sverige siden 1918. Vänstrepartiet sliter på firetallet, men Miljöpartiet ligger an til å gjøre sitt beste valg noen sinne.

I den borgerlige alliansen er statsminister Fredrik Reinfeldt populær og hans parti Moderaterna ligger klart over valgresultatet for fire år siden. Samarbeidspartiene Folkpartiet, Centerpartiet og Kristdemokraterna ligger lavere enn ved forrige valg.

Det innvandringsfiendtlige partiet har på flere målinger vært over fireprosentsterken, men faller under 30 dager før valget. Begge blokkene frykter en situasjon der partiet som i dag ikke er representert i Riksdagen havner på vippen.

Med 30 dager igjen er det så jevnt mellom blokkene at svensker bosatt i Norge kan avgjøre valget. Hvem tror du vinner slaget om Sverige?

Protest med fjellstøvler

Noen kaller dem monstermaster, andre ingeniørkunst. Høyspentlinjene som bukter seg frem i hele Norge er ikke akkurat vanskelige å få øye på.

Kraftlinje3

Denne helgen tar motstandererne på seg fjellstøvlene for å vise sin motstand mot de planlagte kraftlinjene i Hardanger. Det folkelige engasjementet mot mastene har gått til himmels mens regjeringen har kranglet for åpent kameraTV 2.

Men kraftlinjekampen i vestlandsfjordene er ikke helt ny. Det er over tre år siden jeg første gang blogget om “Stålmonstre”. Allerede da var motstanderne på banen, men først de siste ukene har det blitt folkeopprør i Hardanger.

Flere steder i landet varsles det nå kamp for sjøkabler som alternativ til kraftlinjer.

En måling i Hordaland som er tatt opp rett etter regjerings snuoperasjon viser at Arbeiderpartiet går kraftig tilbake i fylket. Valgresultatet på 30,5 prosent har blitt til 20,7 og Høyre er størst både i Hordaland og Bergen.

Selv om Arbeiderpartiets oppslutning på de nasjonale målingene også ligger betydelig lavere enn ved valget i fjor høst (et gjennomsnitt på 27,7 prosent), tyder det på at velgerflukten i Hordaland er større enn de nasjonale målingene viser.

Et klart flertall av de spurte i den lokale målingen mener regjeringen har håndtert kraftlinjesaken dårlig. Nå skal sjøkabler utredes som alternativ til de omstridte kraftmastene, men noen endelig beslutning er ikke tatt.

Selv om enkeltmålinger tatt opp mens store stridssaker preger mediebildet viser store utslag, er det ikke sikkert velgerbevegelsene varer til neste valg. Hva tror du?

Eldre velgere på vandring

Eldre velgere er på vandring og gjør at flertallet har snudd fra rødgrønt til borgerlig.

1284

Som ventet var det bare små endringer på augustmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 sammenlignet med den siste stortingsgallupen før sommeren. Høyre går noe tilbake fra rekordnivået i juli, men får fortsatt 25,3 prosent.

All støyen som har vært rundt kraftlinjene i Hardanger ser ikke ut til å ha hatt noen særlig effekt på velgerne som er intervjuet i denne målingen.

Bakrgunnstallene i målingene forteller imidlertid mer om hva som har skjedd siden forrige valg. Mens Høyre har økt sin støtte særlig blant eldre velgere er det nettopp denne gruppen som først og fremst har snudd ryggen til de rødgrønne partiene.

Valgdagsmålingen til TV 2 i fjor høst viste at halvparten av velgerne over 60 år stemte rødgrønt. Gjennomsnittet for de sju første målingene i år viser at støtten var falt til under 40 prosent, mens det i august bare er hver tredje spurte over 60 år som svarer at de ville ha gitt sin stemme til de rødgrønne partiene.

Ikke i noen annen aldersgruppe har det skjedd like store bevegelser som blant de eldre. Som valgforsker Hanne Marthe Narud påpeker handler dette om store grupper velgere, og også de velgerne som i størst grad går til valglokalet for å stemme. Hun tror utviklingen kan bli dramatisk for regjeringspartiene om de ikke klarer å snu trenden.

Hva trror du er årsaken til at eldre velgere ser ut til å svikte regjeringspartiene?

Dette er rødgrønne bastioner

De borgerlige har et klart overtak på målingene, men leder ikke over hele landet.

Jens Stoltenberg

Sommerens kommunevalgbarometer var den første nasjonale målingen i år der Høyre passerte Arbeiderpartiet som landets største parti. Høyrebølgen har blåst over Norge siden stortingsvalget i fjor høst, men slett ikke hele landet er farget like blått.

En gjennomgang av alle intervjuene TNS Gallup har gjort for TV 2 i årets sju første måneder viser at de rødgrønne partiene er større enn Høyre og Frp i Trøndelag og Nord-Norge.

Nord for Dovre ville 49 prosent av de spurte i årets sju første målinger stemt rødgrønt, mens 41 prosent ville stemt på Høyre eller Fremskrittspartiet. Holder vi intervjuene i Oslo og Akershus utenfor er de to blokkene også jevnstore på resten av Østlandet.

Mens de to partiene på høyresiden har flertall i fylkene på sør- og vestlandet samt i Oslo og Akershus, får de rødgrønne partiene høyere oppslutning enn Høyre og Frp blant de som er intervjuet i åtte av landets 19 fylker. Et flertall av de spurte i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hedmark har så langt i år svart at de ville ha stemt på et rødgrønt parti.

Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag er de sterkeste Arbeiderpartifylkene. SV har klart større oppslutning i Oslo enn i noe annet fylke, mens Senterpartiet står langt sterkere blant de spurte i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag enn i resten av landet.

Når velgerne skal bestemme om et drøyt år handler det om makt i kommuner og fylker. Det blir en slags folkeavstening halvveis i den andre perioden til de rødgrønne. Flertallet gikk tapt på målingene like etter valget i fjor høst. Tror du regjeringspartiene “vinner” kampen om velgerne?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.