Regjeringspartier i motvind

De rødgrønne partiene får bunnotering, og Senterpartiet havner under sperregrensen på den siste stortingsmålingen til TV 2 før sommeren.

1284

Med 3,9 prosent faller Senterpartiet under sperregrensen og Liv Signe Navarsete ville blitt partiets eneste representant på Stortinget med et slikt valgresultat. Tallene viser at ingen andre partier har mindre lojale velgere. En av fire som stemte Senterpartiet i fjor høst ville ha gitt sin stemme til et av de borgerlige partiene.

Sosialistisk Venstreparti går frem med 0,6 prosentpoeng til 6,0 på målingen i juni. Det er to promille bak valgresultatet, men bakgrunnstallene forteller at bare seks av ti SV-velgere fra stortingsvalget holder fast ved partiet.

Arbeiderpartiet er det regjeringspartiet som har tapt flest velgere siden valget. Oppslutningen hadde vært enda lavere om ikke en del velgere som stemte på de to småpartiene i regjeringen i dag ville gitt sin stemme til regjeringsstorebroren.

Bare seks av ti Arbeiderpartivelgere fra i fjor høst holder fast ved partiet. Selv om mange setter seg på gjerdet, er det stadig flere tidligere Arbeiderpartivelgere som ville valgt et borgerlig parti, i størst grad Høyre.

Et stortingsvalg i dag ville gitt klart flertall for regjeringsskifte. Med en samlet oppslutning på 38,2 prosent ville regjeringspartiene bare fått 63 mandater.

Stortingsmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 i juli gir flertall til Høyre og Frp, men også et annet regjeringslaternativ Høyre, KrF og Venstre (de gamle Bondevik 2-kameratene) ville fått flere mandater enn de rødgrønne.

Høyre får sin høyeste oppslutning siden før valget i 2001, mens Venstreleder Trine Skei Grande kan glede seg over partiets beste måling siden stortingsvalget. Men det er nesten 1200 dager igjen til neste stortingsvalg. Tror du de rødgrønne vil reise seg?