Kan Norge bli kommuneblått?

Høyreleder Erna Solberg drømmer om å erobre halve kongeriket neste høst.

1284

Sommerens kommunevalgbarometer som TNS Gallup har laget for TV 2 viser at Høyre passerer Arbeiderpartiet og inntar posisjonen som største parti.

Et slikt valgresultat ville gitt borgerlig flertall i flere kommuner enn ved forrige valg og får Erna Solberg til å drømme om at halvparten av landets innbyggere etter neste valg skal bo i en kommune som har ordfører eller byrådsleder fra hennes parti.

Etter kommunevalget for tre år siden fortalte jeg historien om valgets egentlige vinnere. Ved å se på resultatene i de kommunene hvor ordførerne stilte til gjenvalg og sammenligne med partienes resultater på landsplan viste en tydelig ordførereffekt.

Lokale forhold spiller inn og nominasjonsprosessene som er i ferd med å starte i partiene kan få stor betydning for hvem som blir vinnere og tapere. I Kristiansand gir Høyres ordfører seg, i Skedsmo sier Ap-ordføreren stopp, mens det i Hamar er slutt for Einar Busterud som de siste 12 årene har vært ordfører for By- og bygdelista.

Borgerlige partier styrer i dag Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, mens Arbeiderpartiet sitter i dominerende posisjon i Trondheim og Tromsø. Kampen om storbyene blir viktig, ikke bare fordi det gir prestisje, men også mange velgere.

Sommerens kommunevalgbarometer gir Høyre og Frp samlet rekordhøye 47,1 prosent, mens regjeringspartiene får rekordlave 37,8 prosent.

Fortsatt er det over 430 dager igjen til kommunevalget 2011. Hvem tror du kommer til å stå frem som vinnere og tapere 12. september neste år?

Regjeringspartier i motvind

De rødgrønne partiene får bunnotering, og Senterpartiet havner under sperregrensen på den siste stortingsmålingen til TV 2 før sommeren.

1284

Med 3,9 prosent faller Senterpartiet under sperregrensen og Liv Signe Navarsete ville blitt partiets eneste representant på Stortinget med et slikt valgresultat. Tallene viser at ingen andre partier har mindre lojale velgere. En av fire som stemte Senterpartiet i fjor høst ville ha gitt sin stemme til et av de borgerlige partiene.

Sosialistisk Venstreparti går frem med 0,6 prosentpoeng til 6,0 på målingen i juni. Det er to promille bak valgresultatet, men bakgrunnstallene forteller at bare seks av ti SV-velgere fra stortingsvalget holder fast ved partiet.

Arbeiderpartiet er det regjeringspartiet som har tapt flest velgere siden valget. Oppslutningen hadde vært enda lavere om ikke en del velgere som stemte på de to småpartiene i regjeringen i dag ville gitt sin stemme til regjeringsstorebroren.

Bare seks av ti Arbeiderpartivelgere fra i fjor høst holder fast ved partiet. Selv om mange setter seg på gjerdet, er det stadig flere tidligere Arbeiderpartivelgere som ville valgt et borgerlig parti, i størst grad Høyre.

Et stortingsvalg i dag ville gitt klart flertall for regjeringsskifte. Med en samlet oppslutning på 38,2 prosent ville regjeringspartiene bare fått 63 mandater.

Stortingsmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 i juli gir flertall til Høyre og Frp, men også et annet regjeringslaternativ Høyre, KrF og Venstre (de gamle Bondevik 2-kameratene) ville fått flere mandater enn de rødgrønne.

Høyre får sin høyeste oppslutning siden før valget i 2001, mens Venstreleder Trine Skei Grande kan glede seg over partiets beste måling siden stortingsvalget. Men det er nesten 1200 dager igjen til neste stortingsvalg. Tror du de rødgrønne vil reise seg?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.