Kan to bli en?

Bør de to Agderfylkene slå seg sammen til et nytt Sørlandet fylke?

Fylkesgrense Bredde

Ja, mener flertallet i Vest-Agder, nei sier flertallet i Aust-Agder, skal vi tro en måling analysebyrået Respons har laget for de to fylkeskommunene.

Mens sentrale politikere i det største av de to fylkene taler varmt for effekten av å slå sammen de to fylkene, er skepsisen til sentralisering stor i Aust-Agder.

I Nord-Trøndelag skal innbyggerne i Mosvik om få dager si hva de mener om en sammenslåing med nabokommunen Inderøy hvor kommunestyret er positive.

En undersøkelse som ble laget blant landets lokalpolitikere før stortingsvalget i 2009, viste at mange vil slå sammen kommuner. Flere steder i landet diskuteres sammenslåing som i Nord-Trøndelag, Oppland, Buskerud, og Møre og Romsdal.

Flere steder som i Vestfold jobbes det med initiativer for å arrangere lokale folkeavstemninger samtidig med kommunevalget neste høst. I Aust-Agder anbefaler fylkesmann Øystein Djupedal at det holdes folkeavstemning om sammenslåing.

Norge har 430 kommuner og 19 fylker. På dette kartet kan du se hvilke kommuner som har under 3000 innbyggere. Hva mener du om fremtidens Norgeskart?