Norge forfaller

Asfalten kan tråkkes løs i veikanten mange steder og jernbanen trenger penger.

1284

Mens regjeringen valgte å bevilge noen ekstra millioner til vedlikehold av vei og jernbane da de la frem den vårlige budsjettjusteringen denne uken, er det lett å se at behovet er langt større bare man beveger seg utenfor regjeringskvartalet.

Mens regjeringen sier de satser på jernbanen, frykter togpendlerne på Østlandet en ny kaosvinter. I budsjettjusteringen tapper regjeringen selskapet Baneservice for egenkapital. Direktøren mener de dermed blir dårligere rustet for vedlikehold.

I handlingsprogrammet til Statens Vegvesen står det at «rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet», dermed må bilister forbrede seg på mer dårlig vei i tiden som kommer.

Den rødgrønne regjeringen skyter av rekordbevilgninger både til vei og jernbane, men Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen innrømmer at standarden på mange norske veier er en stor skam.

I vinter kom en rapport som avslører at det er behov for 800 milliarder til vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur. Mange steder er tegnene tydelige på at Norge er i forfall. Hva mener du bør gjøres?