Opprør i fjøset

Det er opprør i fjøset mot den rødgrønne regjeringen i årets jordbruksoppgjør.

1284

Nyfødte lam gikk tett inntil låveveggen, mens bonde Dag Fossen ristet oppgitt på hodet over hva regjeringen tilbyr bøndene i årets jordbruksoppgjør.

I 40 år har Dag Fossen vært medlem av Senterpartiet. Som styremedlem i lokallaget på Kongsberg vil han knapt tro at hans eget parti ikke får større gjennomslag i kampen om kronene med de to andre partiene i den rødgrønne regjeringen.

Da staten tre døgn på overtid la halvparten så mye penger på bordet som bøndene har bedt om i årets forhandlinger, ristet svært mange bønder oppgitt på hodet. Regjeringen har lovet dem en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, nå føler mange bønder at de sakker ytterligere akterut.

Bondeorganisasjonene var svært skuffede og mens han så etter årets lam, mener Dag Fossen at staten må doble tilbudet om regjeringen skal ha troverdighet.

Men langt fra alt regjeringen vil gi til bøndene er hentet fra statsbudsjettet, en del av regningen vil de nemlig sende til forbrukerne, noe som provoserer NHO.

Hva mener du om årets jordbruksoppgjør? Har bøndene grunn til å klage eller bør de være fornøyd med en lønnsvekst som er lavere enn gjennomsnittet?