Budsjettkutt er populært

De etablerte partiene er tapte, mens et nytt parti fremstår som den store vinneren.

Den tsjekkiske juryen ga ingen stemmer i Melodi Grand Prix, i stedet stemte tsjekkerne denne helgen ved valg. Et valg der innbyggerne ga de to store partiene en solid nesestyver med å påføre dem det dårligste valgresultatet siden 1996.

Det er ikke ofte både Sosialdemokrater CSSD 22,08 prosent (- 10,25) og de konservative ODS 20,22 (- 15,14) begge er tapere. Men det skjedde altså i Tsjekkia, et land med et budsjettunderskudd på 5,9 prosent.

Nykommeren TOP 09 fikk hele 16,70 prosent. Partiet beskriver seg selv som konservativt og gikk til valg blant annet å å kutte de offentlige utgiftene. TOP 09 ble størst i Praha og i følge valgdagsmålingen størst blant velgere under 30 år.

Kommunistpartiet KSCM fikk 11,27 prosent og sentrumspartiet VV 10,88. Ingen av de andre partiene kom over sperregrensa i landet som er fem prosent.

Lederen for sosialdemokratene trakk seg etter valget fordi velgerne ville ha en sentrum-høyrekoalisjon. I valgkampen har Hellas blitt brukt som skremmebilde. Tsjekkerne stemte for budsjettkutt, det gjenstår å se hvor populært det blir.

Kan to bli en?

Bør de to Agderfylkene slå seg sammen til et nytt Sørlandet fylke?

Fylkesgrense Bredde

Ja, mener flertallet i Vest-Agder, nei sier flertallet i Aust-Agder, skal vi tro en måling analysebyrået Respons har laget for de to fylkeskommunene.

Mens sentrale politikere i det største av de to fylkene taler varmt for effekten av å slå sammen de to fylkene, er skepsisen til sentralisering stor i Aust-Agder.

I Nord-Trøndelag skal innbyggerne i Mosvik om få dager si hva de mener om en sammenslåing med nabokommunen Inderøy hvor kommunestyret er positive.

En undersøkelse som ble laget blant landets lokalpolitikere før stortingsvalget i 2009, viste at mange vil slå sammen kommuner. Flere steder i landet diskuteres sammenslåing som i Nord-Trøndelag, Oppland, Buskerud, og Møre og Romsdal.

Flere steder som i Vestfold jobbes det med initiativer for å arrangere lokale folkeavstemninger samtidig med kommunevalget neste høst. I Aust-Agder anbefaler fylkesmann Øystein Djupedal at det holdes folkeavstemning om sammenslåing.

Norge har 430 kommuner og 19 fylker. På dette kartet kan du se hvilke kommuner som har under 3000 innbyggere. Hva mener du om fremtidens Norgeskart?

Blå konkurranse

Høyre har for første gang på lenge passert Frp i størrelse på snittet av målingene.

Sivogerna_749689p

I skyggen av den rødgrønne regjeringen kjemper de to partiene på høyresiden en innbyrdes kamp om hvem som er største opposisjonsparti på målingene.

Høyres medvind fra valget har fortsatt og partiet kan akkurat nå notere seg for et snitt på målingene på 23,7 prosent, mens Fremskrittspartiet har 23,0 prosent. Det er første gang de løpende gjennomsnittsberegningene siden 2005 viser at Høyre er størst.

Flere enkeltmålinger (de fleste kom som TV 2s måling i april) har gitt Frp og Høyre flertall sammen. En måling TNS Gallup laget for TV 2 nylig viser at 48 prosent av de spurte mener de to bør danne regjering som et Helblått alternativ i 2013.

Utad påstår de to partiene at de ikke er så opptatt av konkurranseforholdet, men Høyres fremgang gjør at Frps siste partiavis bruker en hel side på å fortelle at partiet er større enn Høyre på de fleste målingene som har kommet i år.

Marginene er imidlertid små og snittet kan fort vippe tilbake i Frps favør. Hvem tror du vinner kampen om å bli størst på høyresiden ved neste stortingsvalg?

Norge forfaller

Asfalten kan tråkkes løs i veikanten mange steder og jernbanen trenger penger.

1284

Mens regjeringen valgte å bevilge noen ekstra millioner til vedlikehold av vei og jernbane da de la frem den vårlige budsjettjusteringen denne uken, er det lett å se at behovet er langt større bare man beveger seg utenfor regjeringskvartalet.

Mens regjeringen sier de satser på jernbanen, frykter togpendlerne på Østlandet en ny kaosvinter. I budsjettjusteringen tapper regjeringen selskapet Baneservice for egenkapital. Direktøren mener de dermed blir dårligere rustet for vedlikehold.

I handlingsprogrammet til Statens Vegvesen står det at «rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet», dermed må bilister forbrede seg på mer dårlig vei i tiden som kommer.

Den rødgrønne regjeringen skyter av rekordbevilgninger både til vei og jernbane, men Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen innrømmer at standarden på mange norske veier er en stor skam.

I vinter kom en rapport som avslører at det er behov for 800 milliarder til vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur. Mange steder er tegnene tydelige på at Norge er i forfall. Hva mener du bør gjøres?

Helblått alternativ i 2013

Velgerne til Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en helblå regjering etter neste valg.

1284

Det har bare skjedd en gang etter valget på TNS Gallups målinger for TV 2. I april fikk Høyre og Fremskrittspartiet flertall både på vår måling og gjennomsnittet.

Foran kommunevalget har Erna Solberg som mål å erobre halve kongeriket. På litt lengre sikt satser Høyre på regjeringsmakt. På samme måte som Fremskrittspartiet er de klare til å ta makten fra de rødgrønne ved neste korsvei i 2013.

I helgen har Høyre avholdt sitt landsmøte. Med gode målinger i ryggen struttet Solberg av selvtillit. En analyse av alle målingene TNS Gallup har laget for TV 2 etter valget viser at ingen partier har mer trofaste velgere. Høyre henter også flere velgere fra alle de andre partiene og fremstår derfor som vinnere på vårens meningsmålinger.

Tallene viser at flertallet av Høyrevelgerne bor i by, partiet har styrket seg i alle aldersgrupper og fått høyere oppslutning blant kvinnene siden valget. Mer om Fremskrittspartiets velgere finner du i bloggposten Sivs drøm om makt.

En måling TNS Gallup har laget for TV 2 viser at 48 prosent av de spurte mener Høyre og Frp bør danne regjering sammen etter neste stortingsvalg. Hele ni av ti Frp-velgere og sju av ti Høyrevelgere mener de to partiene bør styre Norge. Hva mener du?

Opprør i fjøset

Det er opprør i fjøset mot den rødgrønne regjeringen i årets jordbruksoppgjør.

1284

Nyfødte lam gikk tett inntil låveveggen, mens bonde Dag Fossen ristet oppgitt på hodet over hva regjeringen tilbyr bøndene i årets jordbruksoppgjør.

I 40 år har Dag Fossen vært medlem av Senterpartiet. Som styremedlem i lokallaget på Kongsberg vil han knapt tro at hans eget parti ikke får større gjennomslag i kampen om kronene med de to andre partiene i den rødgrønne regjeringen.

Da staten tre døgn på overtid la halvparten så mye penger på bordet som bøndene har bedt om i årets forhandlinger, ristet svært mange bønder oppgitt på hodet. Regjeringen har lovet dem en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, nå føler mange bønder at de sakker ytterligere akterut.

Bondeorganisasjonene var svært skuffede og mens han så etter årets lam, mener Dag Fossen at staten må doble tilbudet om regjeringen skal ha troverdighet.

Men langt fra alt regjeringen vil gi til bøndene er hentet fra statsbudsjettet, en del av regningen vil de nemlig sende til forbrukerne, noe som provoserer NHO.

Hva mener du om årets jordbruksoppgjør? Har bøndene grunn til å klage eller bør de være fornøyd med en lønnsvekst som er lavere enn gjennomsnittet?

Kvinnene går til Høyre

For et år siden slet hun med velgertekket, nå smiler Erna Solberg fra øre til øre.

1284

Selv om Høyre går litt tilbake på partibarometeret TNS Gallup har laget for TV 2 i mai, er partilederen strålende fornøyd. Erna Solberg slet for et år siden med galluper på 14-tallet, mens flere målingene i dag ligger ti prosentpoeng høyere.

Bakgrunnstallene på målingen viser at 26 prosent av de spurte kvinnene sier de vil stemme Høyre, mens bare 22 prosent av de spurte mennene sier det samme. Partiet har høyere oppslutning blant unge velgere enn de har hatt på lenge.

Ingen andre partier holder like godt på velgerne fra i fjor høst som Høyre. Nær ni av ti velgere holder fast ved partiet, som henter mange nye velgere fra Arbeiderpartiet. Nærmere 60.000 velgere som stemte Ap i fjor høst ville i dag valgt Høyre.

Målingen i mai er den fjerde på rad fra TNS Gallup som viser at Erna Solberg er storesøster på høyresiden, mend betydelig fremgang siden valget, mens Fremskrittspartiet har en oppslutning rundt valgresultatet fra i fjor høst.

Erna Solberg sier hun ikke kan være misfornøyd med at hver fjerde spurte sier de vil stemme på partiet hun leder. Hvor lenge tror du hun kommer til å smile?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.