Kampen for lokaltoget

Bratsbergbanen får likevel en ny sjanse. Jernbanedriften er sikret i fire år.

Bratsbergbanen

Ombord på en enslig vogn kan du kjøre tog fra Notodden. I snart 100 år har Bratsbergbanen bundet bluesbyen sammen med de andre Telemarksbyene.

Allerede for åtte år siden var strekningen truet av nedleggelse. Da sørget fylkeskommunen for fortsatt drift gjennom en avtale med staten. 13. juni går avtalen ut, dermed kunne det blitt stille på det forholdsvis nylagte sporet helt inn i Notodden sentrum.

Men et enstemmig fylkesting i Telemark sa seg villige til å være med på drift ut året, dersom staten tar over ansvaret for Bratsbergbanen fra årsskiftet. På Notodden har engasjementet vært stort, og selv regjeringen måtte bøye av for presset.

Bratsbergbanen brukes av mange studenter mellom høyskolesentrene i Telemark. Hvor mange som reiser er vanskelig å vite. Billettautomaten ombord i vogna som er eneste mulighet til å betale er nemlig til reparasjon.

Lederen av aksjonsgruppa for Bratsbergbanen mener det er ansvarsfraskrivelse dersom ikke politikerne sørger for fortsatt drift, så lenge de snakker om å satse på tog.

Nå har banen fra Notodden til Grenland fått en ny sjanse med statlig garanti. Men for å være sikret drift må passasjertallet øke betraktelig. Tror du flere vil bruke toget og dermed sørge for at driften på Bratsbergbanen varer i mange år?

1284