Femprosentpartiene

Mens tre av fire velgere ved et valg i dag ville ha stemt på et av de tre store partiene, sliter småpartiene med å kapre velgere.

Selv om tilbakegangen er liten ligger både Senterpartiet (5,8), Sosialistisk Venstreparti (5,5) og Kristelig Folkeparti (5,2) bak valgresultatet på aprilmålingen fra TNS Gallup. Da vi presenterte tallene valgte jeg å gi dem fellesbetegnelsen femprosentpartiene.

Bakgrunnstallene i aprilmålingen viser at fire av ti velgere som stemte på SV og Senterpartiet ved stortingsvalget i september har forsvunnet. For KrF gjelder det tre av ti velgere. Situasjonen er den samme for Venstre som sliter rundt sperregrensa.

Mange velgere som stemte SV i fjor høst har gått til Arbeiderpartiet. Senterpartiet mister langt flere velgere til Høyre og Frp enn til egne samarbeidspartnere, mens Kristelig Folkeparti sliter med at mange tidligere velgere går til Frp og Høyre. Samtidig viser tallene at alle de tre partiene har skaffet seg svært få nye velgere.

Velgerflukt kombinert med liten nyrekruttering gir lav oppslutning. Tror du femprosentpartiene vil slite med oppslutningen frem mot neste valg?