Kampen for lokaltoget

Bratsbergbanen får likevel en ny sjanse. Jernbanedriften er sikret i fire år.

Bratsbergbanen

Ombord på en enslig vogn kan du kjøre tog fra Notodden. I snart 100 år har Bratsbergbanen bundet bluesbyen sammen med de andre Telemarksbyene.

Allerede for åtte år siden var strekningen truet av nedleggelse. Da sørget fylkeskommunen for fortsatt drift gjennom en avtale med staten. 13. juni går avtalen ut, dermed kunne det blitt stille på det forholdsvis nylagte sporet helt inn i Notodden sentrum.

Men et enstemmig fylkesting i Telemark sa seg villige til å være med på drift ut året, dersom staten tar over ansvaret for Bratsbergbanen fra årsskiftet. På Notodden har engasjementet vært stort, og selv regjeringen måtte bøye av for presset.

Bratsbergbanen brukes av mange studenter mellom høyskolesentrene i Telemark. Hvor mange som reiser er vanskelig å vite. Billettautomaten ombord i vogna som er eneste mulighet til å betale er nemlig til reparasjon.

Lederen av aksjonsgruppa for Bratsbergbanen mener det er ansvarsfraskrivelse dersom ikke politikerne sørger for fortsatt drift, så lenge de snakker om å satse på tog.

Nå har banen fra Notodden til Grenland fått en ny sjanse med statlig garanti. Men for å være sikret drift må passasjertallet øke betraktelig. Tror du flere vil bruke toget og dermed sørge for at driften på Bratsbergbanen varer i mange år?

1284

Sivs drøm om makt

Siv Jensen drømmer om regjeringsmakt for Fremskrittspartiet ved valget i 2013.

Siv Jensen LandsmøTe

Helgens landsmøtetale etterlot ingen tvil, Siv Jensen satser alt for å få makt og bringe partiet inn i regjeringspossisjon etter neste stortingsvalg.

En analyse av bakgrunnstallene på alle målingene TNS Gallup har laget for TV 2 etter stortingsvalget viser at åtte av ti velgere som stemte på partiet i fjor høst vil gjøre det igjen. Bare Høyre har en høyere andel lojale velgere.

Mens oppslutningen om Frp pleier å være høy i mellomvalgår, viser tallene at det nå er Høyre som virker som en magnet på andre partis velgere. Åtte av ti velgere som har forlatt Frp til fordel for et annet parti har gått til Høyre.

Frp henter flest nye velgere fra de som ikke stemte i fjor høst. Fire av ti nye Frp-velgere var hjemmesittere, mens hver fjerde nye velger kommer fra Arbeiderpartiet. Oppslutningen om Fremskrittspartiet er sterkere i de minst sentrale kommunene enn i byene, og Frp har lavest oppslutning i Siv Jensens hjemfylke Oslo.

Da Jensen ble valgt som leder var ambisjonen å få flere kvinner til å stemme på partiet. Fortsatt er seks av ti Frp-velgere menn.

På landsmøtet handler mye om bompenger, og et mulig rikspolitisk comeback.

Frp-lederen sa i nyhetsfrokost lørdag at hun ikke vil inn i regjering for å få makt eller å kjøre regjeringsbil, men for å få muligheten til å forandre Norge. Tror du hun vil lykkes med å bringe Fremskrittspartiet inn i regjering?

1284

Trines tøffe jobb

Venstre ville kommet over sperregrensa om bare velgerne under 30 år bestemte.

1284

I dag ble Trine Skei Grande valgt til ny partileder etter Lars Sponheim. Han klarte 3,9 prosent ved sitt siste stortingsvalg, det samme som partiets oppslutning er nå.

En gjennomgang av alle intervjuene i TNS Gallups partibaromentre etter valget viser at to av tre velgere som stemte Venstre i fjor høst ville ha gjort det samme i dag. To av tre tidligere Venstrevelgere som har funnet seg et nytt parti har gått til Høyre.

Analysen viser at to av tre Venstrevelgere som er intervjuet bor i sentrale kommuner, mens oppslutningen er lavere i distriktskommunene.

I sentrale kommuner har Venstre 4,4 prosents oppslutning, mens den bare er på 1,8 prosent i de minst sentrale. Tallene fra TNS Gallup bekrefter dermed resultatene fra stortingsvalget som viste høyere oppslutning i storkommuner enn i typiske nynorskkommuner der Venstre tradisjonellt har stått sterkt.

Venstre ville havnet over sperregrensen dersom bare velgerne under 30 år fikk bestemme. Faktisk er hver tredje spurte etter valget som sier de vil stemme Venstre under 30 år. Ingen andre partier så høyandel unge velgere.

Partiet har vunnet noen få nye velgere etter valget, men mistet noen flere. Venstre ligger fortsatt på samme nivå som de gjorde valgdagen. Den nyvalgte lederen føler seg sikker på at partiet kommer over sperregrensen ved neste valg.

Tror du hun får rett eller vil Venstre slite med å komme over 4-prosent?

[sumo progid=”418916″]

Femprosentpartiene

Mens tre av fire velgere ved et valg i dag ville ha stemt på et av de tre store partiene, sliter småpartiene med å kapre velgere.

Selv om tilbakegangen er liten ligger både Senterpartiet (5,8), Sosialistisk Venstreparti (5,5) og Kristelig Folkeparti (5,2) bak valgresultatet på aprilmålingen fra TNS Gallup. Da vi presenterte tallene valgte jeg å gi dem fellesbetegnelsen femprosentpartiene.

Bakgrunnstallene i aprilmålingen viser at fire av ti velgere som stemte på SV og Senterpartiet ved stortingsvalget i september har forsvunnet. For KrF gjelder det tre av ti velgere. Situasjonen er den samme for Venstre som sliter rundt sperregrensa.

Mange velgere som stemte SV i fjor høst har gått til Arbeiderpartiet. Senterpartiet mister langt flere velgere til Høyre og Frp enn til egne samarbeidspartnere, mens Kristelig Folkeparti sliter med at mange tidligere velgere går til Frp og Høyre. Samtidig viser tallene at alle de tre partiene har skaffet seg svært få nye velgere.

Velgerflukt kombinert med liten nyrekruttering gir lav oppslutning. Tror du femprosentpartiene vil slite med oppslutningen frem mot neste valg?

Blå bølge over Norge

Regjeringspartiene sliter, mens Erna Solberg virker som en magnet på velgerne.

1284

Det er snart ni år siden smilene hos høyrefolk har vært like store som de er for apriltallene fra TNS Gallup. Den gang var Jens Soltenberg statsminister, Arbeiderpartiet fikk flere rekordsvake målinger, mens Høyre nådde 30-tallet.

Med 26,1 prosent på aprilmålingen TNS Gallup har laget for TV 2, puster Erna Solberg nå Jens Stoltenberg i nakken. Både i hovedstadsområdet og på Sør- og Vestlandet er Høyre størst. Partiet henter velgere fra alle de andre. Bakgrunnstallene tyder på at rundt 70.000 Ap-velgere fra i fjor i dag ville stemt Høyre.

For et år siden flyktet velgerne fra Høyre. Erna Solberg avviste at det var krise da Høyre slet med 12,6 prosent et halvt år før stortingsvalget. Tross rødgrønn seier gikk Høyre klart frem til 17,2. Etter valget har pilene fortsatt oppover.

Fortsatt er det et stykke igjen til rekord for Høyre, som gjorde sine to beste stortingsvalg etter krigen i 1981 med 31,8 prosent og i 1985 med 30,4 prosent. Likevel er det ingen tvil om at det er Høyre som er vinneren og Ap taperen etter valget.

Tror du Høyre vil passere Arbeiderpartiet og bli største parti på målingene?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.