Bør folket bestemme?

Hvem bør egentlig bestemme hvilke representanter som velges inn på Stortinget?

1284

For noen dager siden intervjuet jeg Senterpartiets Ola Borten Moe ved kjøkkenbordet hjemme på gården hans i Trondheim. Vi snakket om valg og demokrati, og hvem som bør bestemme hvilke representanter som velges til Stortinget.

Du trodde kanskje du som velger hadde innflytelse? Det er et fåtall av medlemmene i partiene som bestemmer hvem som skal stå på valglistene. Minst halvparten av velgerne må endre rekkefølgen for at endringene skal bli gyldige.

I nabolandene våre er det annerledes. På Island har partiene såkalte primærvalg der folket er med på å bestemme hvem som skal stå på valglistene. I Finland har alle kandidatene på listene like stor sjanse for å bli valgt. I Sverige må åtte prosent av velgerne endre rekkefølgen. I Norge har du som velger knapt innflytelse i det hele tatt.

Partiene har beholdt makten over hvem som skal velges. Valgforsker Hanne Marthe Narud drøftet mulige reformer i pamfletten “Bak lukkede dører“.

Tilbake ved kjøkkenbordet i Trondheim snakker Borten Moe om lojaliteten som går oppover til partiledelse og ikke nedover til velgerne, slik han mener det bør være. I Bærum mener Høyres nestleder Jan Tore Sanner det er på tide med en valgreform.

I mange partier har skepsisen vært stor. På toppen fryktes det ofte at makten vil forsvinne fra partiene. Hva mener du om hvem som bør bestemme?