Politikere uten tillit

Mens strømregningene har skutt i været, har tilliten til politikerne gått til bunns.

Kraftlinjer I Marka

Så tett går kraftlinjene noen steder i Nordmarka i Oslo. Foto: Kjetil Løset/TV 2.

Mange har fått et aldri så lite sjokk når de har åpnet konvolutten med strømregningen. Etter en vinter med sprengkulde og mindre nedbør enn normalt i områdene der de store kraftmagasinene ligger, har strømkunder bedt om hjelp med sjokkregning.

Folk ser ikke ut til å ha særlig tro på politikernes evner til å løse kraftkrisen. Hele åtte av ti spurte har liten tillit til at politikerne ivaretar deres interesser på en god måte i kraftspørsmål, viser energibarometeret fra TNS Gallup. Bare en prosent av de spurte sier at de har svært stor tillit til politikerne i denne type spørsmål.

Også tilliten til kraftbransjen og leverandørene har falt, men ikke like dramatisk som tilliten til politikerne, som har gått kontinuerlig tilbake siden stortingsvalget. Folk har dessuten langt større tillit til dem enn de har til politikerne i kraftspørsmål.

På Nord-Vestlandet har selv politikere fra regjeringspartiene brukt uvanlig skarpe ord i kritikken av regjeringen, og krever handling. Også energibransjen gir politikerne mye av skylda for de høye strømprisene.

Staten tar i år trolig inn rundt ti milliarder avgiftskroner ekstra på de høye strømprisene, det er over tjue prosent mer enn de gjør i et normalår.

Hva mener du politikerne bør gjøre med de høye strømprisene?

Nervekampen er i gang

Statsministeren er mest populær, men opposisjonen leder kampen på målingene.

Tv4 Riksdagen

Et halvt år før svenskene går til valgurnene møttes statsministerkandidatene til duell. Målingene viser at den borgerlige statsministeren Fredrik Reinfeldt er langt mer populær enn den sosialdemokratiske utfordreren Mona Sahlin.

Etter det dårligste valget siden 1914 (35,0 prosent) tapte Sosialdemokratene 12 års sammenhengende makt i 2006. For første gang går de nå til valg sammen med Miljøpartiet og Venstrepartiet, som en rødgrønn koalisjon.

De rødgrønne leder på målingene, først og fremst fordi Miljøpartiet har doblet sin oppslutningmålingene sammenlignet med forrige valg.

Når svenskene går til valgurnene i september, har de et valg mellom to politiske blokker. Målingene viser at blokkene har tillit hos velgerne på ulike saksområder. Jobb og skatt preget den første store duellen mellom de to statsministerkandidatene.

Foran valget i 2006 viste målingene at den sittende sosialdemokratiske statsministeren Göran Persson var upopulær, mens utfordreren Fredrik Reinfeldt stod for noe nytt. De borgerlige partiene vant i følge valgforskerne kampen om jobbspørsmålet.

Om Mona Sahlin lykkes med sitt rødgrønne alternativ får Sverige sin første kvinnelige statsminister etter valget 19. september. Om Fredrik Reinfeldt vinner blir den borgerlige alliansen også historisk. Hvem tror du vinner nervekampen?

Jeg har plassert bloggen på bloggkartet http://bloggurat.net/kart/registrere/8374/oslo

Blå vind over Norge

Regjeringen sliter, mens partiene på høyresiden seiler i medvind på målingene.

SnittmåLing180310

Et stortingsvalg i dag ville ha gitt et klart borgerlig flertall på Stortinget. I dag kom det to målinger som begge ga flertall for Høyre og Frp. Tidligere i år har det samme skjedd på to andre målinger, noe som tyder på en blå velgervind.

Gjennomsnittet av målingene viser i dag at de rødgrønne ville fått 42,5 prosent, mens Høyre og Frp ville fått 46,0 prosent. De to partiene på høyresiden ville med 80 mandater dermed blitt klart større enn de rødgrønne som på gjennomsnittet av målingene får 73 mandater. Samlet får opposisjonen 95 mandater.

Arbeiderpartiet har klart lavere oppslutning enn de hadde ved valget, med et gjennomsnitt på 30,8 prosent (- 4,6), mens Høyre øker mest til 22,5 (+ 5,3). Tallene for de andre partiene kan du se i partibarometeret (velg snittmåling eller enkeltmåling).

Bakgrunnstallene fra flere av byråene som lager målinger tyder på at velgere som stemte Arbeiderpartiet har satt seg på gjerdet. Småpartiene evner bare i liten grad å hente nye velgere, mens Høyre i øyeblikket er mest attraktive.

Hva tror du er årsaken til at velgerne har vendt ryggen til den rødgrønne regjeringen?

Regjeringen på smilekurs

Det så ut som en smilekonkurranse. Bak maskene lå det knallhard milliardkamp.

1284

De rødgrønne partilederne er ferdige med den første konferansen der de legger grunnlaget for neste års statsbudsjett. Kuttrunden på Jevnaker har vært tøff.

Smilende, og fleipende møtte jeg de tre like før de vendte nesa mot Oslo etter tre dager på det faste konferansehotellet Thorbjørnrud. De var godt passet på av et stort politioppbud. Ingen får komme i nærheten. Dokumentene er topphemmelige.

Før budsjettarbeidet startet var finansministeren klar på at bruken av oljepenger må ned. Årets budsjett ligger rundt 45 milliarder over den såkalte handlingsregelen.

Statsbudsjettet legges først frem i oktober og mye kan endre seg fra dagens økonomiske situasjon. Regelbundne utgifter som trygd og sykefravær, samt anslag over skatteinntektene kan endre på mye. Tallene fra Jevnaker er derfor foreløpige.

Den første budsjettkonferansen er alltid tøff, fordi fagstatsrådene opplever å få sine ønskelister kraftig barbert av Finansdepartementet. Noen få profilområder står igjen som vinnere, derfor kan ikke alle statsrådene smile.

Likevel smilte de tre partilederne om kapp med hverandre da de avsluttet den første kampen om budsjettkronene. Tror du de smiler like bredt i oktober?

Ekstrem forvandling

I fjor ville ikke Høyrevelgerne ha henne. I dag er Erna Solberg borgerlig favoritt.

1284

Foran landsmøtet i valgåret 2009 mente flere at Erna Solberg hadde mistet grepet om partiet og burde trekke seg som leder. Selv Høyres velgere hadde mistet troen, og to av tre Høyrevelgere ville heller ha Per-Kristian Foss som statsministerkandidat.

I sin landsmøtetale i mai slo Solberg ettertrykkelig fast at hun var Høyres statsministerkandidat. På valgkvelden kåret folket Høyre til valgkampens vinner. Etter valget har Høyres oppslutning bare økt på målingene.

Gjennomsnittet på målingene viser nå at Høyre er jevnstore med Frp,. Målingen TNS Gallup har laget for TV 2 viser at Solberg er velgernes favoritt som borgerlig utfordrer til Jens Stoltenberg, som har falt i popularitet.

Bakgrunnstallene viser at det bare er nord for Dovre at Siv Jensen er mer populær enn Erna Solberg. Erna er blå favoritt blant velgerne over 30 år.

Jens Stoltenberg er fortsatt suveren på toppen av statsministermålingen, men Arbeiderpartiets leder er ikke lenger foretrukket blant et flertall av de spurte som har en oppfatning, slik han var foran stortingsvalget i fjor høst.

Mens de rødgrønne gikk til valg på Jens Stoltenberg, har de borgerlige ikke klart å samle seg. Tror du det vil skje foran Stortingsvalget i 2013?

Bør folket bestemme?

Hvem bør egentlig bestemme hvilke representanter som velges inn på Stortinget?

1284

For noen dager siden intervjuet jeg Senterpartiets Ola Borten Moe ved kjøkkenbordet hjemme på gården hans i Trondheim. Vi snakket om valg og demokrati, og hvem som bør bestemme hvilke representanter som velges til Stortinget.

Du trodde kanskje du som velger hadde innflytelse? Det er et fåtall av medlemmene i partiene som bestemmer hvem som skal stå på valglistene. Minst halvparten av velgerne må endre rekkefølgen for at endringene skal bli gyldige.

I nabolandene våre er det annerledes. På Island har partiene såkalte primærvalg der folket er med på å bestemme hvem som skal stå på valglistene. I Finland har alle kandidatene på listene like stor sjanse for å bli valgt. I Sverige må åtte prosent av velgerne endre rekkefølgen. I Norge har du som velger knapt innflytelse i det hele tatt.

Partiene har beholdt makten over hvem som skal velges. Valgforsker Hanne Marthe Narud drøftet mulige reformer i pamfletten “Bak lukkede dører“.

Tilbake ved kjøkkenbordet i Trondheim snakker Borten Moe om lojaliteten som går oppover til partiledelse og ikke nedover til velgerne, slik han mener det bør være. I Bærum mener Høyres nestleder Jan Tore Sanner det er på tide med en valgreform.

I mange partier har skepsisen vært stor. På toppen fryktes det ofte at makten vil forsvinne fra partiene. Hva mener du om hvem som bør bestemme?

Stabilt borgerlig flertall

Opposisjonspartiene beholder ledelsen, mens regjeringen sliter med velgerne.

1284

For fjerde måned på rad viste TNS Gallups marsmåling for TV 2 at Høyre og Fremskrittspartiet har større oppslutning enn de rødgrønne partiene. Bare den første målingen etter valget ga rødgrønt flertall, før velgerne ombestemte seg. Selv gjennomsnittet av målingene viser i øyeblikket at Høyre/Frp kryper forbi regjeringen.

Bakgrunnstallene i marsmålingen fra TNS Gallup tyder på at velgere som stemte SV i fjor høst har begynt å snu ryggen til partiet, til fordel for regjeringsstorebror Arbeiderpartiet. Også Senterpartiet sliter med at mange velgere forsvinner.

Marsmålingen er den første på fire måneder som sender Venstre over sperregrensa, mens Kristelig Folkeparti fortsatt sliter etter historiens dårligste valg. En klart større andel av velgerne som stemte på et av de tre sentrumspartiene har satt seg på gjerdet, sammenlignet med de andre partiene, men KrF sliter med at de ikke rekrutterer nye velgere.

I Oslo og Akershus svarer et flertall av de som er intervjuet i målingen at de vil stemme på et av de to partiene på høyresiden. De to partiene står også sterkt på sør- og vestlandet, og det er bare nord for Dovre at regjeringspartiene beholder flertallet.

Det er fortsatt lenge til neste stortingsvalg. Borgerlig ledelse det første halvåret behøver ikke bety at de står løpet ut. Nå retter partiene først og fremst blikket inn mot kommunevalget om halvannet år. Hvem tror du vil smile bredest?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.