Tomt på tanken

Ei tom pumpe på Gran kan bli startstedet for ny kamp i den rødgrønne leiren.

1284

Kun noen få dråper rant ned i nysnøen, da stortingsrepresentant Anne Thingelstad Wøien prøvde å fylle tanken med miljøvennlig biodrivstoff. Etter at den rødgrønne regjeringen trumfet igjennom den omstridte avgiften før jul ble pumpen stengt.

Biodieselavgiften var den enkeltsaken i statsbudsjettet som fikk mest oppmerksomhet før jul. Avgiften ble vedtatt mot sterke protester, og rødgrønn strid.

Etter at regjeringen fredag overraskende fjernet en miljøavgift på gass, mener flere rødgrønne politikere at avgiften på biodiesel må vurderes på nytt. Selv Senterpatiets leder Liv Signe Navarsete mener det er naturlig å se på saken igjen.

Dermed kan det gå mot nytt oppgjør i den rødgrønne leiren, denne gang startet ved en tom pumpe for biodiesel på Mohagan i Gran.

Hva synes du om at regjeringen dropper den planlagte Co2-avgiften på gass, mens de innførte den omstridte avgiften på biodrivstoff?

Opprør på gang i fjøset

Ei krone mer for literen, krever en kampklar Senterpartiordfører i Grong. Han er klar for det bøndene håper blir vårens vakreste eventyr.

Bondeoppror1024_788054i

Katten lusker innenfor fjøsdøra, og venter på en melkeskvett til. Ordfører Erik Seem gjør seg klar til å ta ettermiddagens fjøsstell, mens han engasjert forteller om hva som må til for å gjenreise bygdene – han vil ha ei krone mer for literen.

En iskald sno og snødekte jorder forteller at det er en stund igjen til oppgjøret. Hvert år håper bøndene på at det skal bli vårens vakreste eventyr, men stort sett blir de skuffet. Nå mener ordføreren i Grong at situasjonen er dramatisk.

Mens Senterpartiet har styrt Landbruksdepartementet siden 2005 har inntektene til bøndene gått ned, og nedgangen er større enn for bønder i EU-land. Det har blitt færre gårdsbruk, ferske tall viser at en av ti gårder er borte.

I Grong stemte mer enn halvparten av innbyggerne på Senterpartiet, som fikk rent flertall i kommunestyret ved forrige valg. Ordføreren rister på hodet og er langt fra fornøyd med hva egne partifeller i regjeringskvartalet i Oslo har fått til.

I fjøset forteller Grong-ordfører Erik Seem meg at kameraten og partifellen Lars Peder Brekk må vise muskler. Om Senterpartiet ikke innfrir i jordbruksoppgjøret, mener han de like godt kan forlate den rødgrønne regjeringen.

Noen mil lenger sør i Trøndelag traff jeg bonde Olav Vasseljen i Malvik. Han er skuffet over de siste jordbruksoppgjørene. Den nyvalgte lederen av Senterpartiet i Sør-Trøndelag, Gunn Iversen Stokke er heller ikke fornøyd, og bekymret.

Hva mener du om Senterpartiets innsats for bøndene i den rødgrønne regjeringen?

Maktkamp i kirkestua

De styrket seg på Inderøysodd, bløtkake og kaffe. Så startet rabalderet i KrF.

1284

Sakshaug kirkestue på Inderøya var fylt til siste plass, det er mange år siden oppmøtet har vært like stort på et årsmøte i Nord-Trøndelag KrF.

Gruppelederen på fylkestinget Britt Tønne Haugan var innstilt som ny fylkesleder. For to uker siden sa hun til TV 2 at en diskusjon om ledelsen i KrF var naturlig etter at partiet gjorde historiens dårligste stortingsvalg i fjor høst. Det skulle straffe seg.

Det var noe med stemningen under hele møtet, som virket delt i to klare fløyer. Tønne Haugan fikk motkandidat, fylkesråd Johannes Sandstad. Han begrunnet sitt kandidatur med at KrF i Nord-Trøndelag trenger en annen røst som ikke kritiserer ledelsen og kritiserte motkandidatens åpne stil med å diskutere saker i mediene.

Dermed var fløykrigen i gang for alvor. Årsmøtet i et av KrFs minste fylkeslag utviklet seg til en kamp for eller mot Dagfinn Høybråten som leder. Alle som støttet Sandstad på talerstolen brukte Tønne Haugans uttalelser om at KrF bør vurdere å skifte partiledelse etter katastrofevalget i fjor høst som begrunnelse. Av dem var det flest eldre menn, mens mange av kvinnene støttet Britt Tønne Haugan.

Et årsmøte i ei kirkestue i Nord-Trøndelag ble dermed den første styrkeprøven mellom fløyene, som endte med tap for Høybråpten-kritikerne. Stemningen var alt annet enn hjertlig og de som tapte kampen frykter at det blir liten takhøyde for debatt.

Tror du Dagfinn Høybråten er den rette til å lede KrF frem mot neste valg?

Er sentrum dødt?

Alle sentrumspartiene sliter, tretten år etter at de kapret hver fjerde velger.

Det var svært få som trodde Norge ville få en sentrumsregjering før valget i 1997, da samlet KrF, Senterpartiet og Venstre 26,1 prosent av velgerne.

KrF som på i februar 1998 hadde historisk toppnotering med 21,5 prosent, ser nå firetallet på flere målinger. På TNS Gallups februarmåling for TV 2 fikk de tre sentrumspartiene bare 13,5 prosent. Gjennomsnittet gir akkurat nå sentrum 14,3.

Nationens måling viser at de tre sentrumspartiene har minst lojale velgere. Også TV 2s to partibarometre så langt i år viser lave lojalitetstall for sentrum.

Avtroppende Venstreleder Lars Sponheim tror velgerne som vil kvitte seg med de rødgrønne vil vende seg mot Frp, fordi sentrum er knust som politisk alternativ.

Venstre har slitt med å heve seg over sperregrensen, etter at de manglet noen få tusen stemmer på 4-tallet ved valget i fjor høst. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har heller ikke kapret mange nye velgere og nærmer seg sperregrensen.

I Senterpartiet er det flere som har satt døra på gløtt for et nytt sentrumssamarbeid, dersom det rødgrønne samarbeidet ryker. Tror du sentrum kan gjenreises eller vil valgene i fremtiden stå mellom en rød og en blå blokk?

Har KrF noen fremtid?

Dagfinn Høybråten skulle redde et kriserammet Kristelig Folkeparti, nå tar røster i partiet til orde for at han bør byttes ut på neste landsmøte.

Det var et kriserammet Kristelig Folkeparti som kastet Valgerd Svarstad Haugland etter det skuffende lokalvalgresultatet på 6,4 prosent i 2003. Dagfinn Høybråten var redningsmannen, men har så langt ikke klart å løfte oppslutningen. Stortingsvalget i høst var historisk nedtur for partiet som bare samlet 5,5 prosent av velgerne.

Gruppeleder i Nord-Trøndelag KrF, Britt Tønne Haugan, mener partiet ikke bare trenger ny profil, men tar også til orde for å skifte ut Høybråten.

1284

KrF-veteranene Gunnar Prestegård og Karl Johan Halleråker vil gå i forbønn for Høybråten, noe som provoserer tidligere partileder Valgerd Svarstad Haugland.

Debatten om KrFs veivalg er i full gang etter at nestleder Inger Lise Hansen i helgen åpnet for debatt om flere kontroversielle saker, i et forsøk på å nå nye velgergrupper. Ikke alle liker utspillet. Varaordfører i Oslo Aud Kvalbein sier til Vårt Land at Hansen driver et fantasiprosjekt, og sier hun ikke skjønner hva Hansen gjør i partiet.

Professor i kirkehistorie Bernt T. Oftestad mener problemene stikker dypt for KrF. Han spår at partiet vil hangle videre ved kommunevalget, før de faller under sperregrensa ved neste stortingsvalg og deretter går mot full oppløsning.

Tror du KrF vil overleve som parti, eller er de på vei over i historiebøkene?

Hvor går veien videre?

Mens Høyre går til himmels på en fersk TV 2-gallup, sliter Kristelig Folkeparti både med intern uenighet om veien videre og med å kapre gallupvelgere.

Februarmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 viser 5,0 (- 0,2), dermed holder de seg nok en gang under resultatet fra katastrofevalget i fjor høst på 5,5.

I helgen fikk flere KrF-delegater kaffen i vrangstrupen da nestleder Inger Lise Hansen tok til orde for fornyelse av partiet under Stavangerkonferansen. Etter utspillet har debatten rast, og sterke krefter står mot hverandre.

Det var nettopp under en slik lokalpolitikerkonferanse at KrF valgte Høybråten til redningsmann etter at den forrige havarikommisjonen i partiet i realiteten avsatte Valgerd Svarstad Haugland som leder. Men suksessen har uteblitt.

1284

Valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 i september viste at KrF mistet dobbelt så mange velgere til Høyre og Fremskrittspartiet fra 2005, sammenlignet med hvor mange velgere de mistet til de rødgrønne regjeringspartiene.

Målingen i februar viser at bare tre av fire som stemte KrF i september ville gjort det samme i dag og partiet henter knapt en eneste ny velger.

Stikk motsatt er det for Høyre som henter velgere fra så godt som alle de andre partiene. Høyre er jevnstore med Arbeiderpartiet blant de eldste velgerne og henter også flest velgere som satt hjemme ved valgdagen i september.

Det er bare et år siden Høyre slet med lav oppslutning på målingene, og Høyrelederen mener KRF snarest mulig bør bli enige om et kjernebudskap. Hvor mener du KrF bør gå dersom de skal kapre flere velgere ved de neste valgene?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.