Når rivalene flørter

Rivaler flørter med hverandre, nå snakkes det alvor om å slå sammen kommuner.

Fylkesgrense HøYde

Like før jul bestemte kommunestyret i Ørsta kommune på Sunnmøre seg for å fri til erkerivalen og nabokommunen Volda. Nå blunker nabokommunen tilbake og åpner for debatt og utredning.

Mellom sentrum i de to kommunene ligger det en flyplass, kjøretiden er kort og tilhengerne av sammenslåing mener det vil gi en slagkraftig region.

Flere steder i landet diskuteres det om kommuner bør slås sammen, noen steder kommer forslagene på tvers av fylkesgrenser. I sør har det kommet forslag om folkeavstemning om å slå sammen de to fylkene Aust- og Vest-Agder.

Før valget presenterte Kommunal Rapport en undersøkelse blant 1500 lokalpolitikere som viste at halvparten av dem svarte ja til kommunesammenslåing. En tredel av de spurte i undersøkelsen åpnet for at Stortinget kan vedta sammenslåing.

En rapport Telemarksforskning har laget på oppdrag for KRD slår fast at de fire siste sammenslåringene har vært vellykket. Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) mener det har gått bra på grunn av frivillighet. Hun foretrekker at kommunene samarbeider og har lansert ideen om samkommune, men møter intern motstand.

KS har laget flere rapporter som belyser ulike sider ved store og små kommuner.

Norge har i dag 430 kommuner. Sammenslåing kan bli en viktig valgkampsak i flere kommuner foran valget i 2011. Hvor mange kommuner mener du vi trenger i Norge?