Når rivalene flørter

Rivaler flørter med hverandre, nå snakkes det alvor om å slå sammen kommuner.

Fylkesgrense HøYde

Like før jul bestemte kommunestyret i Ørsta kommune på Sunnmøre seg for å fri til erkerivalen og nabokommunen Volda. Nå blunker nabokommunen tilbake og åpner for debatt og utredning.

Mellom sentrum i de to kommunene ligger det en flyplass, kjøretiden er kort og tilhengerne av sammenslåing mener det vil gi en slagkraftig region.

Flere steder i landet diskuteres det om kommuner bør slås sammen, noen steder kommer forslagene på tvers av fylkesgrenser. I sør har det kommet forslag om folkeavstemning om å slå sammen de to fylkene Aust- og Vest-Agder.

Før valget presenterte Kommunal Rapport en undersøkelse blant 1500 lokalpolitikere som viste at halvparten av dem svarte ja til kommunesammenslåing. En tredel av de spurte i undersøkelsen åpnet for at Stortinget kan vedta sammenslåing.

En rapport Telemarksforskning har laget på oppdrag for KRD slår fast at de fire siste sammenslåringene har vært vellykket. Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) mener det har gått bra på grunn av frivillighet. Hun foretrekker at kommunene samarbeider og har lansert ideen om samkommune, men møter intern motstand.

KS har laget flere rapporter som belyser ulike sider ved store og små kommuner.

Norge har i dag 430 kommuner. Sammenslåing kan bli en viktig valgkampsak i flere kommuner foran valget i 2011. Hvor mange kommuner mener du vi trenger i Norge?

Er de gamle nok til å bestemme?

Regjeringen åpner for forsøk med stemmerett for 16-åringer neste høst.

I dag presenterte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) det nye e-valgprosjektet, der alle innbyggerne i 11 kommuner skal få mulighet til å stemme på nett. I fire av kommunene skal også 16-åringene få stemme.

Nettvalg ÅLesund

Ved Skarbøvik ungdomsskole i Ålesund traff vi i dag de engasjerte tiendeklassingene Elisabeth Berge, Anders Skarbø Longva og Helene Kjerstad, som gleder seg til å bruke nettet når de får lov til velge lokalpolitikere. Når de neste høst kan stemme ved hjelp av noen tastetrykk på laptopen, tror de mange vil engasjere seg.

Det er 16-åringene i Hammerfest, Mandal, Re og Ålesund som får være med på forsøket der de kan stemme via dataskjermen, i seksten andre forsøkskommuner kan de unge stemme på gamlemåten. Barneombudet har vært kritisk til at ikke alle kommuner som ønsker det, får lov til å gi 16-åringene stemmerett ved lokalvalget.

For en tid tilbake sa valgforsker Frank Aarebrot at man like gjerne kunne gi 12-åringer stemmerett, dersom man senket aldersgrensen fra 18 til 16 år. Nå får altså 16-åringene lov til å stemme i noen utvalgte kommuner som et forsøk.

Synes du 16-åringene er gamle nok til å være med å bestemme hvem som skal velges inn i kommunestyrene eller er de for unge?

Høyre tar bølgen

Høyre tar bølgen over støtte fra hver fjerde spurte i kommunevalgbarometeret.

Erna Solberg smiler over oppslutningen på 25 prosent, men er samtidig litt redd for at gode tall nå vil skape stor fallhøyde i tiden frem mot september 2011.

Bakgrunnstallene i kommunevalgbarometeret TNS Gallup har laget for TV 2 viser at 85 prosent av velgerne som stemte Høyre ved stortingsvalget i fjor høst, ville gjort det samme ved et kommunevalg i dag. Ingen andre partier har så lojale velgere.

Høyre henter fem ganger så mange velgere fra Arbeiderpartiet som går motsatt vei, de trekker også til seg mange velgere som stemte Frp og Venstre. På spørsmål om kommunevalg står Høyre nå sterkt både blant yngre og eldre velgere.

Bakgrunnstallene viser at Høyre kjemper med Arbeiderpartiet om å være størst både i Oslo, Akershus og på Sør- og Vestlandet. I mange folkerike kommuner vil partiet kunne manøvrere seg frem til makt, i samarbeid med andre borgerlige.

Når Høyre vokser krymper imidlertid potensielle samarbeidspartnere. Alle de tre sentrumspartiene (Sp 6,4 prosent, KrF 4,9 prosent og Venstre 3,6 prosent) ligger an til å gjøre sine dårligste lokalvalg etter krigen.

Det er vel 30 år siden Høyre gjorde sitt beste kommunevalg (i 1979) med støtte fra 29,2 prosent av velgerne. Tror du de kan kopiere resultatet neste høst?

Kamp om den blå tronen

Høyre og Fremskrittspartiet kniver om å være størst på den blå siden i poltikken.

Erna Solberg ser ut til å ha funnet formen etter valget og tatt opp konkurransen med Siv Jensen om å lede det største partiet på høyresiden. Helgens måling fra Norsk Respons/Aftenposten viser at Solberg nå er i tet.

Siden 2005 har det bare skjedd på noen få enkeltmålinger. De fleste målingene og dermed også gjennomsnittet av målingene viser at Frp stort sett har ledet kampen med klar margin til Høyre, når velgerne blir spurt om stortingsvalg.

Flere av målingene etter valget tyder imidlertid på at Siv Jensen ikke lenger har et stort forsprang, kappløpet er i ferd med å bli langt jevnere.

Bakgrunnstallene på den siste målingen TNS Gallup har laget for TV 2, tyder på at Høyre holder bedre på velgerne fra i høst enn de andre partiene. Mandatberegningene viser at Høyre og Frp samlet er like store som de rødgrønne partiene.

Det er lenge til stortingsvalget i 2013, neste år skal det avholdes lokalvalg. Da pleier mange velgere å stemme annerledes enn ved stortingsvalget. Tror du Høyre vil gjenerobre tronen som største parti på borgerlig side?

Er Ap på vei opp?

Arbeiderpartiet henter inn igjen noe av det tapte fra bråket før jul, men det ser foreløpig ut til at de sliter med å finne tilbake til formen fra valgdagen.

1284

Den første målingen fra TNS Gallup for TV 2 i år viser at Arbeiderpartiet går mest frem, men fremgangen er bare halvparten så stor som gallupsjokket i desember.

Bakgrunnstallene viser at det er noen flere av velgerne som stemte på partiet i høst som ser ut til å vende tilbake. Samtidig tyder tallene på at Ap igjen henter velgere fra lillesøster SV i den rødgrønne regjeringen.

De to minipartiene i regjeringen går begge tilbake på målingen. Samlet står de rødgrønne nå på samme nivå som Fremskrittspartiet og Høyre med 79 mandater.

Bakgrunnstallene viser at de to partiene på høyresiden har flere lojale velgere enn Arbeiderpartiet, som til gjengjeld er størst i alle aldersgrupper. Høyreleder Erna Solberg ser imidlertid ut til å ha fått flere både yngre og eldre velgere.

Tallene tyder imidlertid på at Høyre står svakt nord for Dovre, mens de nesten puster Arbeiderpartiet i nakken i hovedstadsområdet på spørsmål om hva velgerne ville ha stemt dersom det var stortingsvalg i morgen.

Nå seiler en ny problemsak opp for de rødgrønne som får flengende kritikk fra tidligere LO-leder Gerd Liv Valla. Ap-nestleder Helga Pedersen tror ikke partiet har fått varige skader etter bråket rundt biodieselsaken før jul, selv om oppslutningen nok er lavere enn hva hun og resten av Ap-ledelsen hadde ønsket seg. Hva tror du?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.