Takk for det gamle

Valgåret 2009 er i ferd med å ebbe ut, men 2010 blir likevel et spennende år.

Jens Stoltenberg har skrevet ferdig sin sjette nyttårstale, som han i morgen skal holde fra den nye statsministerboligen i Parkveien. En av de store utfordringene for mannen som lovet arbeid til alle er nettopp arbeidsledigheten.

Ikke siden 1929 har det vært registret like mange konkurser i Norge som i 2009. Mange har mistet jobben, og i flere bedrifter venter også et tøft 2010.

Etter valget ble høsten tøffere enn ventet også for regjeringen. Valgvinden stilnet fort, og flertallet gikk tapt på målingene. I følge en måling i Nationen, mener en av tre spurte at regjeringen gjør en god jobb. Ap-velgerne er mest fornøyd.

2010 er ikke valgår, men i mange kommuner har debatten om å slå seg sammen med naboen startet. Gamle erkerivaler frir til hverandre men spørsmål som navn på kommunen og hvor rådhuset skal ligge splitter ikke bare befolkningen, men også politikerne. En undersøkelse fra Nordlandsforskning avdekker svært ulike syn.

Fra årsskiftet trer hele 53 nye lover i kraft, dermed setter de rødgrønne ny rekord. Årsskiftet er også tid for endring i departementsstrukturen.

For oss som er opptatt av valg skjer det blant annet i Storbritannia og Sverige i 2010, mens det er presidentvalg blant annet i Ukraina. Jeg vil benytte anledningen til å ønske deg et godt nytt år og lurer på hva du tror blir høydepunktet i 2010?