Mot julefred på Stortinget

I flere uker har de diskutert neste års statsbudsjett og knapt fått oppmerksomhet.

LøVe Med Snø

Det enorme politioppbudet rundt fredsprisutdelingen er byttet ut med julesnø. Inne på Stortinget nærmer det seg juleferie, etter dagens nysaldering.

En av de siste sakene de folkevalgte behandler hvert år er den såkalte nysalderingen av statsbudsjettet for inneværende år. Det er en første indikasjon på hvordan pengebruken har vært så langt, og budsjettet endres alltid på flere poster.

Nysalderingen inneholder normalt få politiske omkamper. I år foreslår Frp og KrF en julegave på 30 millioner kroner til fattigdomstiltak. Opposisjonen står samlet bak et krav om å dekke ekstra pensjonskostnader for private helseinstituasjoner.

Minnet om Obama-besøket setter sitt preg på nysalderingen. Politiet får 80 millioner kroner ekstra, 72 av dem til ekstra sikkerhetstiltak i regi av Oslo politidistrikt. I tillegg åpnes det for en budsjettsprekk på inntil 42 millioner kroner. Forsvaret får 12 millioner ekstra som de beregnet at den overvåkningen av luftrommet over Oslo ville koste.

Nysalderingen av årets budsjett er noe av det siste politikerne gjør før de ønsker hverandre god jul. Neste møtedag i Stortinget er 6. januar. Høsten blir først og fremst husket for valget og bråket rundt en liten post i statsbudsjettet.

Hva tror du kommer til å prege vårsesjonen i mellomvalgåret 2010?