Takk for det gamle

Valgåret 2009 er i ferd med å ebbe ut, men 2010 blir likevel et spennende år.

Jens Stoltenberg har skrevet ferdig sin sjette nyttårstale, som han i morgen skal holde fra den nye statsministerboligen i Parkveien. En av de store utfordringene for mannen som lovet arbeid til alle er nettopp arbeidsledigheten.

Ikke siden 1929 har det vært registret like mange konkurser i Norge som i 2009. Mange har mistet jobben, og i flere bedrifter venter også et tøft 2010.

Etter valget ble høsten tøffere enn ventet også for regjeringen. Valgvinden stilnet fort, og flertallet gikk tapt på målingene. I følge en måling i Nationen, mener en av tre spurte at regjeringen gjør en god jobb. Ap-velgerne er mest fornøyd.

2010 er ikke valgår, men i mange kommuner har debatten om å slå seg sammen med naboen startet. Gamle erkerivaler frir til hverandre men spørsmål som navn på kommunen og hvor rådhuset skal ligge splitter ikke bare befolkningen, men også politikerne. En undersøkelse fra Nordlandsforskning avdekker svært ulike syn.

Fra årsskiftet trer hele 53 nye lover i kraft, dermed setter de rødgrønne ny rekord. Årsskiftet er også tid for endring i departementsstrukturen.

For oss som er opptatt av valg skjer det blant annet i Storbritannia og Sverige i 2010, mens det er presidentvalg blant annet i Ukraina. Jeg vil benytte anledningen til å ønske deg et godt nytt år og lurer på hva du tror blir høydepunktet i 2010?

Den fineste snøengelen

Hadde de rødgrønne partilederne reist til Soria Moria i dag kunne de konkurrert om hvem som laget den fineste snøengelen. Opposisjonen ville hengt seg på.

Når man vinner et valg gir ofte en bonuseffekt på de første målingene etter valget. For fire år siden var den svært tydelig for de rødgrønne. I høst varte valgvinden bare i sju uker fra valget til målingene viste at det igjen var borgerlig flertall.

Kampen mot arbeidsledighet var hovedbudskapet til statsminister Jens Stoltenberg da han oppsummerte hva som har skjedd etter den knappe valgseieren. Høsten på Stortinget har i stor grad vært preget av en sak og hvordan regjeringen håndterte den.

1284

Ikke siden Søviknes-saken rystet Fremskrittspartiet har et parti falt like dramatisk fra en måned til den neste som Arbeiderpartiet gjorde på årets siste måling TNS Gallup har laget for TV 2. Flere andre målinger har vist svakere tall for statsministerens parti enn hva Ap oppnådde i september. Den langsiktige effekten gjenstår å se.

Den politiske høsten har inneholdt en selvbiografi hvor Karita Bekkemellem tok et oppgjør med Jens Stoltenberg og en roman hvor Åslaug Haga gjør det samme. Den tredje eksstatsråden Bjarne Håkon Hanssen forsvant etter mye turbulens til pr-bransjen.

Opposisjonen har flere ganger spådd regjeringens et kort liv, første gang allerede den dagen da det nye Stortinget kom sammen til Trontalen. Da var Lars Sponheim allerede ute av rampelyset, han manglet 338 stemmer på mandat.

I skyggen slikker resten av Venstre sine sår, mens Dagfinn Høybråten har nedsatt et evalueringsutvalg etter å ha ledet KrF til sitt dårligste valgresultat.

Siv Jensen omgrupperer Frp-troppen, mens Erna Solberg kan smile over fremgang for Høyre på målingene, men det smaker ikke like godt etter valget. Solberg kan selv glede seg over fremgang i de personlige karakterbøkene, hvor fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen havner på bunn, etter en svært turbulent start.

Politikerne har ønsket hverandre god jul. Dersom de skulle møtes før nyttår kunne de kanskje konkurrert om å lage den fineste snøengelen. Det er ikke sikkert lederne for de tre regjeringspartiene ville blitt enige, og opposisjonen ville ganske sikkert meldt seg på i konkurransen. Hvem tror du ville vunnet?

Mot julefred på Stortinget

I flere uker har de diskutert neste års statsbudsjett og knapt fått oppmerksomhet.

LøVe Med Snø

Det enorme politioppbudet rundt fredsprisutdelingen er byttet ut med julesnø. Inne på Stortinget nærmer det seg juleferie, etter dagens nysaldering.

En av de siste sakene de folkevalgte behandler hvert år er den såkalte nysalderingen av statsbudsjettet for inneværende år. Det er en første indikasjon på hvordan pengebruken har vært så langt, og budsjettet endres alltid på flere poster.

Nysalderingen inneholder normalt få politiske omkamper. I år foreslår Frp og KrF en julegave på 30 millioner kroner til fattigdomstiltak. Opposisjonen står samlet bak et krav om å dekke ekstra pensjonskostnader for private helseinstituasjoner.

Minnet om Obama-besøket setter sitt preg på nysalderingen. Politiet får 80 millioner kroner ekstra, 72 av dem til ekstra sikkerhetstiltak i regi av Oslo politidistrikt. I tillegg åpnes det for en budsjettsprekk på inntil 42 millioner kroner. Forsvaret får 12 millioner ekstra som de beregnet at den overvåkningen av luftrommet over Oslo ville koste.

Nysalderingen av årets budsjett er noe av det siste politikerne gjør før de ønsker hverandre god jul. Neste møtedag i Stortinget er 6. januar. Høsten blir først og fremst husket for valget og bråket rundt en liten post i statsbudsjettet.

Hva tror du kommer til å prege vårsesjonen i mellomvalgåret 2010?

Når folket bestemmer

Alkohol og målform er så viktig at folket har fått bestemme i mange kommuner.

Valgurne

Mens vi bare har hatt to nasjonale folkeavstemninger (1972 og 1994) begge om EU-saken, har lokalpolitikerne i en rekke kommuner valgt å be om råd fra sine innbyggere når de skal ta stilling til kontroversielle saker.

En fersk oversikt fra SSB viser at litt over halvparten av innbyggerne deltar, altså er fremmøtet omlag på nivå med deltagelsen ved lokalvalg i flere av kommunene. I ni av ti saker velger lokalpolitikerne å lytte til folkets mening.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) mener folkeavstemninger er et nyttig verktøy for politikerne til å få innspill fra innbyggerne. I sine programmer tok både Frp og SV til orde for økt bruk av folkeavstemninger, særlig i lokale saker.

Oversikten fra SSB viser at det ble avholdt 666 folkeavstemninger i årene 1970-2008. Tallene viser at folkeavstemninger var mer vanlig på 70- og 80-tallet. I fjor ble det bare gjennomført tre, alle sammen om målform i Notodden.

Hva tror du er årsaken til at politikerne ikke vil ha flere folkeavstemninger?

Upopulære Stoltenberg

Velgerne ser ut til å snu ryggen til Stoltenberg og Arbeiderpartiet i rekordfart.

Jens Stoltenberg

Den internettbaserte målingen fra Opinion/ANB denne uken som sender Arbeiderpartiet ned til 25,8 prosent er den så langt dårligste etter høstens valg.

Men målingen er ikke den eneste. For en uke siden viste TNS Gallups måling for TV 2 som den første målingen etter valget at Arbeiderpartiet hadde falt under 30 prosent. Flere målinger ha bekreftet fallet og gjennomsnittet kryper stadig nedover.

Bakgrunnstallene på flere av målingene tyder på at velgerne rømmer fra Arbeiderpartiet til flere av de andre partiene. Andelen velgere fra stortingsvalget i september som holder fast på partiet har falt markant, og Ap henter få nye velgere.

TV 2s siste måling i år viste at Arbeiderpartiet går tilbake i samtlige velgergrupper. Den samme tendensen er synlig i bakgrunnstallene på dagens måling. Det er liten tvil om at Jens Stoltenberg blir straffet for sin opptreden de siste ukene.

Gjennomsnittet av målingene som har kommet så langt i desember er det laveste for Arbeiderpartiet siden før finanskrisen. Spørsmålet er om velgerne er skremt for godt eller om de vil vende tilbake til Stoltenberg på nyåret?

Kan hun gjenreise Venstre?

Kan Trine Skei Grande ta en Lars Sponheim og gjenreise Venstre nok en gang?

Trine Skei Grande

Han manglet bare noen få hundre stemmer på fire nye år, men velgerne i Hordaland bestemte at Lars Sponheim var ferdig, også som leder av Venstre.

I 1993 klarte Sponheim det ingen trodde var mulig da Venstre gjorde comeback. For fire år siden ledet han partiet til sitt beste valg siden 1969. Stortingsgruppen på 10 ble imidlertid redusert til to representanter ved høstens valg.

Allerede valgnatta pekte de fleste på Skei Grande som den naturlige arvtageren etter Sponheim, men det var først denne uka hun takket ja. Hun peker selv på kunnskap og klima som de to viktigste sakene for partiet fremover.

Trine Skei Grande er sjef for Venstres minigruppe på Stortinget som også består av Borghild Tenden fra Akershus. De fire neste årene skal de to kvinnene forsøke å gjenreise Venstre til et stort liberalt parti i sentrum av norsk politikk.

I mange europiske land har søsterpartiene til Venstre en oppslutning på rundt ti prosent, det var også et nivå Lars Sponheim drømte om.

Når Skei Grande i midten av april blir valgt til leder under Venstres landsmøte i Sarpsborg tar hun på seg oppgaven med å gjenreise et parti som er vant til å være små, men har store drømmer. Tror du hun vil lykkes med å gjenreise Venstre?

Historisk nedtur for Ap

Det er sjelden grunnlag for å bruke ord som sjokktall om en meningsmåling. Men utslagene på TNS Gallups måling for TV 2 i desember er uvanlig store.

1284

Arbeiderpartiet faller dramatisk. Etter å ha hatt valgvinden i ryggen siden september snur velgerne nå ryggen til Jens Stoltenberg og rømmer fra Arbeiderpartiet. Lojaliteten som var på topp for en måned siden har falt dramatisk.

Mens ni av ti som stemte Arbeiderpartiet i september ville gjøre det samme for en måned siden, er det bare 67 prosent som ville ha gjentatt valget i dag. Tallene viser et entydig bilde av velgere på flukt vekk fra statsministerens parti.

Arbeiderpartiet faller altså med seks prosentpoeng til 28,6 prosent på den siste målingen fra TNS Gallups for TV 2 i 2009. Sist gang utslagene var like dramatisk for et parti var da Fremskrittspartiet var rystet av sex-skandaler i 2000.

Etter valget har Høyre surfet videre på vinden partiet fikk i ryggen ved slutten av valgkampen. Fremgangen på fire prosentpoeng fra november sender partiet opp i 22,8 prosent. Det er den høyeste oppslutningen på TV 2s målinger siden april 2002.

I følge desembermålingen mangler Høyre og Fremskrittspartiet bare to mandater på flertall. KrF har åtte mandater og Venstre to mandater på målingen.

De rødgrønnne sitter med makta så lenge de holder sammen. Det er lenge til neste stortingsvalg, men opposisjonen leder med 93 mot 76 mandater. Tror du de rødgrønne er i stand til å gjenta teten på målingene?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.