Alle skal med

Husker du Arbeiderpartiets slagord fra valgkampen? Når Stortinget vedtar den omstridte biodieselavgiften gjelder det for alle rødgrønne politikere.

1284

I går var jeg på besøk hos 85 år gamle Bernt H. Lund. Den tidligere lederen i Grønn skattekommisjon er svært kritisk til statsministeren i klimasaken. Han mener det regjeringen nå gjør er lite gjennomtenkt og gir Stoltenberg bunnkarakter.

Da Lund i 1994 leverte sin utedning, foreslo han flere tiltak som skulle sørge for at Norge gikk i miljøvennlig retning. Flere av dem er fulgt opp senere.

Spørsmålet om avgift på biodiesel splitter de rødgrønne. Verken opposisjonen eller miljøbevegelsen er imponert over regjeringens kompromiss. Selv miljøvervministeren har innrømmet at han ikke så konsekvensene av avgiften. En av dem kan bli at satstingen på miljøvennlige busser i Oslo stopper opp.

I klimaforliket vedtok Stortinget at en økende andel av dieselen som selges skal være biodiesel. Dersom den er fritatt for avgift kan det bety at staten taper store inntekter på at folk fyller mer miljøvennlig diesel på tanken.

Statsminister Jens Stoltenberg innrømmer at dette er en medvirkende årsak til at av avgiften blir innført som en del av statsbudsjettet for neste år. Dermed sikrer staten at de ikke går glipp av flere milliarder avgiftskroner på sikt. I natt stanset bedriften Uniol produksjonen av biodiesel som følge av avgiften.

Opposisjonen har varslet at de vil stille fulltallige i stortingssalen, og ikke bruke ordningen med utbytting. Da må alle de rødgrønne være med å vedta en avgift mange av dem er mot. Hva synes du om statsministerens håndtering av klimasaken?