Er dette farlig for demokratiet?

En time før valglokalene stengte fikk danskene se hvordan valget lå an til å ende.

Dr Exitpoll

I følge norske myndigheter er det du ser på bildet en fare for demokratiet. Flere danske valgdagsmålinger, både nasjonale men også lokale for valget i de fire største byene i Danmark, ble offentliggjort før valglokalene stengte.

Mens mediepolitiet i Norge er satt til å overvåke sekundviseren, og bøtla Dagbladet, har våre naboland ingen lovbestemmelser som regulerer meningsmålinger. Tvert om mener myndighetene i Danmark at et lovforbud er i strid med ytringsfriheten.

Valgforskerne i Danmark mener målinger på valgdagen er med på å øke valgdeltagelsen. Ved Folketingsvalg kommer det flere målinger selve valgdagen som bygger opp under spenningen om hvem som kommer til å vinne valget.

Heller ikke i Sverige finnes det noe forbud. Da valgloven sist ble endret påpekte TV 2 at den norske lovgivningen kan være i strid med prinsippet om ytringsfrihet.

I Norge er forbudet begrunnet med hensynet til gjennomføring av valget og at velgerne ikke skal påvirkes. Det er imidlertid ikke forbudt å drive valgkamp.

Da debatten om skattelister bør offentliggjøres på nett raste forsvarte statsministeren det av hensyn til ytringsfriheten. Det samme argumentet bruker myndighetene i våre naboland om meningsmålinger på valgdagen. I Norge er det straffbart.