Skolene på kuttlista igjen

I valgkampen lovet politikerne å satse på skole. Nå er det hverdag i skole-Norge.

Hver eneste høst snur lokalpolitikerne på kronene, ofte må de kutte i skole og omsorg. Den siste uka har jeg kikket i en del kommunebudsjetter og lokalaviser. Gjennomgangen viser forslag om å legge ned mer enn 100 skoler.

I mange av kommunene der det ikke er foreslått å legge ned skoler, kuttes det i antall lærerstillinger eller i timetallet til elevene. Mens rikspolitikerne snakker om å satse, ser det ut til at skolebudsjettene kuttes i de fleste av kommunene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) løfter ikke en finger for å stoppe de omfattende skolekuttene som nå skjer i svært mange kommuner.

De siste årene er det lagt ned rundt 50 skoler i året, de fleste som følge av trang økonomi. Totalt har det forsvunnet 200 skoler på fire år. Tidligere KS-direktør Bjørn Gudbjøgsrud mener kuttene nå er et resultat av at regjeringen økte pengebruken til kommunene i 2005, men ikke har fulgt opp forventningene i årene etter.

For et år siden behandlet lokalpolitikerne budsjettene for 2009, den gang kuttet halvparten av dem i skolebudsjettene, til tross for løfter om å satse på skole. Nå er lokalpolitikerne i gang igjen, også denne gang er det foreslått store skolekutt.

Hva synes du om at rikspolitikerne snakker om å satse på skolen, mens mange lokalpolitikere nok en gang føler seg tvunget til å kutte i budsjettene?