Kuttene rammer hardt

Mens rikspolitikerne snakker om satsting, kuttes det i budsjetter i kommunene.

1284

Leser du en eller flere lokalaviser har du neppe unngått å se beskrivelsen av hvordan kommune etter kommune gjennomfører kutt i budsjettene for neste år. Hardest går det ut over skolesektoren, men også eldreomsorgen rammes.

Denne uken har vi fortalt historien om et planlagt skolekutt i Svelvik i Vestfold, og om kommunestyret i Porsgrunn som la ned fem skoler.

Fredag la rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Nes kommune på Romerike fram sitt budsjett. Det inneholder store kutt, blant annet forslag om å legge ned fire skoler, en barnehage og kutte i antall plasser i eldreomsorgen. I andre kommuner foreslås det kutt i antall lærere og færre undervisningstimer for elevene i grunnskolen.

Da de rødgrønne partiene vant valget for fire år siden plusset de på flere milliarder til kommunene. Så fulgte noen magrere år, og nå kommer kuttene. Rådmannen i Nes som i mange år har vært direktør i KS mener det ville vært smartere av regjeringen å spre pengene over flere år enn å sende ut milliardsjekken i 2006.

Fra regjeringskvartal og Storting heter det fortsatt at det satses på kommuner og skoler. Hvordan opplever du situasjonen i din kommune?