Kampen om pengene

Regjeringen overrasket med rekordhøy bruk av oljepenger i statsbudsjettet.

Aldri før har en finansminister brukt så mye av oljeformuen som Kristin Halvorsen da hun la frem sitt siste statsbudsjett. Med 45 milliarder mer enn den såkalte handlingsregelen tilsier satt Halvorsen ny rekord. Etterfølgeren Sigbjørn Johnsen har varslet at han vil stremme inn, men har ikke presentert et eneste forslag for Stortinget.

Både eksperter og opposisjonen fryktet allerede da budsjettet ble lagt frem at regningen for regjeringens rekordbruk av penger kommer i form av økt rente.

Selv Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein var kritisk til pengebruken. Partiet har hatt tradisjon for å bruke mer oljepenger enn regjeringen, men i sitt alternative budsjett for neste år strammer Frp for første gang inn.

Når Høyre legger frem sitt alternative budsjett vil også de stramme inn på pengebruken, trolig følger også KrF og Venstre etter og strammer inn.

Når opposisjonspartiene de nærmeste dagene presenterer sine alternative budsjetter, har de ulik prioritering av hvor de vil bruke penger. Men om opposisjonen står samlet i ønsket om å stramme inn på pengebruken er det nye signaler.

Synes du regjeringen bruker for mye oljepenger i neste års statsbudsjett?