Hva er viktigst for deg?

Velgerne har svært ulike vurderinger av hvilken enkeltsak som var viktigst i høst.

To måneder etter stortingsvalget er alle partiene i gang med sine evalueringer av resultatet. Mens noen er svært tilfreds vil andre satt i gang fornyingsprosser.

I valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 ba vi velgerne oppgi den enkeltsaken som var viktigst for stemmegivningen. Tallene viser at velgerne til Arbeiderpartiet og Høyre deler seg mellom flere saker, mens de andre i større grad er ensakspartier.

Arbeiderpartiets velgere var mest opptatt av eldreomsorg, skole og arbeidsledighet, mens Høyres velgere svarte skole, skatter og avgifter og eldreomsorg.

Fremskrittspartiets velgere oppga innvandringspolitikk som den viktigste saken, Senterpartiets velgere svarte distriktspolitikk, KrFs velgere svarte familiepolitikk, mens velgerne til Sosialistisk Venstreparti og Venstre begge svarte miljø- og klimapolitikk.

Fordelingen er ikke uventet, ettersom den langt på vei følger de prioriteringene partiene selv hadde foran valget. Tallene viser også at velgere over 60 år ikke uventet er mest opptatt av eldreomsorg, mens de yngste velgergruppene setter skole/utdanning, skatter/avgifter, miljø/klima og innvandring høyere enn de eldre.

Flere av bakgrunnsvariablene tyder på at folk i stor grad stemmer på partier som vektlegger saker som ligger nær deres egen hverdag.

Hvilken enkeltsak mener du er viktigst frem mot neste valg?