Årets viktigste dokument

Mens statsbudsjettet får stor oppmerksomhet, får statsregnskapet ganske lite.

Dok1 Bilde

Med det anonyme navnet Dokument 1 sender Riksrevisjonen til Stortinget hvert år en grundig gjennomgang av hvordan staten har vært drevet det siste året. I år kom regnskapet med to tillegg, det ene var en detaljert gjennomgang av NAV.

Rapporten til Riksrevisjonen har vesentlige merknader til 22 av 229 statlige virksomheter. Den mest alvorlige er at de ikke godkjenner regnskapet til arbeids- og velferdsetaten, som står for hver tredje krone på statsbudsjettet.

Opposisjonen vil ikke uventet ha statsminister Stoltenberg til Stortinget for å orientere om situasjonen. Tillitsvalgt i NAV Perly Paulsen mener statsrådene har vært orientert, men stiller spørsmål ved om informasjonen har kommet frem til Stortinget.

Det er nå klart at det blir åpen høring på Stortinget om NAV-saken.

Det er ikke første gang Riksrevisjonen har hatt kritiske merknader til styringen av statlige etater. For et år siden fikk samtlige departementer gult kort i statsregnskapet. For noen år siden intervjuet jeg en stortingsrepresentant som sammenlignet det han leste i statsregnskapene med regnskapene til en dårlig drevet pølsebod.

Selv om statsregnskapet i år har fått mer oppmerksomhet enn vanlig, får planene om pengebruk langt mer oppmerksomhet i statsbudsjettet. Dokument 1 er fortsatt ganske anonymt med en langt færre lesere enn budsjettet.

Hva synes du om at det er flere alvorlige feil i regnskapene til den norske stat?