Åpne oljekraner

Regjeringen bruker mer oljepenger enn noen gang i statsbudsjettet for 2010, men får likevel krass kritikk for å svikte på sentrale områder.

Den nye NHO-sjefen John G. Bernander er ikke alene om å mene at regjeringen bruker for mye oljepenger neste år. Samtlige opposisjonspartier er kritiske til pengebruken og de fleste sjeføkonomene mener budsjettet er for ekspansivt.

Finansminister Kristin Halvorsen har åpnet oljekranene for å tilfredsstille politiet, kulturen, kommunene og eldreomsorgen som alle blir fremstilt som budsjettvinnere. Regjeringspartiene mener de har lagt frem et budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, men det vanker langt fra ros fra alle hold.

Selv om bevilgningene til veier og jernbane øker sammenlignet med i fjor, bruker regjeringen mindre penger enn Stortinget vedtok å gjøre så sent som i juni da de behandlet den nasjonale transportplanen. Den nye lederen i Transportkomiteen mener samferdselsbudsjettet er et klart løftebrudd fra den rødgrønne regjeringen.

I valgkampen ble Finansminister Kristin Halvorsen presset til å be om unnskyldning for manglende satsting på kampen mot fattigdom. I dag kom det en milliard ekstra, men det er langt fra nok. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Handicapforbundet er svært skuffet over regjeringens budsjettprioriteringer. Rusorganisasjonen Actis mener regjeringen har lagt frem et budsjett som de bør skamme seg over.

Nesten hver tredje krone i statsbudsjettet går nå til ulike trygdeutbetalinger. Samtidig blir det en stadig lavere andel av befolkningen som er i arbeid.

Statsbudsjettet er en slags 17. mai for oss som jobber med politikk. Jeg sitter fremdeles med noen tusen sider med dokumenter foran meg. Langt fra alt kommer til å bli lest, men det er fortsatt mye spennende igjen. Hva mener du om budsjettet?