Første skoledag på tinget

Det er litt som å oppleve første skoledag. Når det ringer inn til det første stortingsmøtet må representantene møte og svare tydelig ja på navneopprop.

Mer enn hver fjerde representant i det 154. Storting er ny, i tillegg kommer vararepresentanter både for medlemmer av regjeringen og noen med forfall.

Når Stortinget trer sammen etter et valg er det representant nummer 1 fra Aust-Agder fylke, i år var det Freddy de Ruiter fra Arbeiderpartiet, som tar ordet og anmoder representanten med lengst ansiennitet, Per Kristian Foss fra Høyre, om å lede møtet.

Foss blir en av fem visepresidenter når Stortinget i neste uke konstituerer seg og velger Dag Terje Andersen (Ap) til ny president. To av de øvrige visepresidentene er klare, det blir Marit Nybakk (Ap) og Line Henriette Holten Hjemdal (KrF).

Mange brikker i personkabaler gjenstår, men i dag ble det klart at tidligere statsråd Knut Arild Hareide (KrF) blir ny leder i Stortingets transportkomite.

Etter mange nervepirrende dager ble Mette Hanekamhaug (22) den yngste på Stortinget. I motsatt ende av skalaen kommer Arne L. Haugen (70) fra Sør-Trøndelag som møter som varamann så lenge Trond Giske sitter i regjeringen.

Det er mye som er nytt i det nye Stortinget. Den tidligere forsvarskomiteen finnes ikke lenger. En ny og større utenriks- og forsvarskomite ser dagens lys. Det nye Stortinget skal heller ikke deles inn i to avdelinger, nå skal lovsakene behandles i plenum. Det siste lagtingsmøtet i historien ble avviklet før sommeren. Se video her.

Mange av de folkevalgte er spente på hva de neste fire årene vil bringe med seg.