Opposisjonen vant ungdommen

Jens Stoltenberg vant valget, men har ikke like godt grep om de unge velgerne.

Valglokalet

Valgdagsmålingen fra TNS Gallup/TV 2 i 2005 viste at de rødgrønne partiene hadde en oppslutning på 48 prosent blant velgere under 30 år. Årets valgdagsmåing fra TNS Gallup viser at oppslutningen blant de unge velgerne har falt til 42 prosent.

Målingen viser at Arbeiderpartiet økte oppslutningen i alle aldersgrupper over 30 år. Størst var fremgangen blant velgere mellom 30 og 44. Den eneste aldersgruppen der Arbeiderpartiet ikke styrket seg var blant velgere under 30 år.

En sammenligning av tallene i de to målingene viser at ingen av de rødgrønne partiene kapret en større andel av velgere under 30 år enn for fire år siden. Sosialistisk Venstreparti som ble en av valgets store tapere mistet velgere i alle aldersgrupper under 60 år. Særlig blant kvinner under 30 år hadde SV klart lavere oppslutning i år.

For fire år siden da Høyre gjorde sitt dårligste stortingsvalg viste valgdagsmålingen til TV 2 at bare 12 prosent av velgerne under 30 år stemte på partiet. Årets måling viste til sammenligning at 19 prosent av de unge sier de stemte Høyre.

Opposisjonspartiene som i følge valgdagsmålingen i 2005 fikk støtte fra 44 prosent av de unge velgerne samlet ved vårens valg 54 prosent av velgerne under 30 år. I de andre aldersgruppene var oppslutningen om opposisjonen stabil.

Hva tror du er årsaken til at flere unge stemte borgerlig enn for fire år siden?