Så jevnt var valget

Riksvalgstyret har nå endelig godkjent valget, det ble rødgrønt med små marginer.

Valgurne

Resultatene viser at det ble en svært jevn kamp om flere av de siste mandatene.

Nærmest til å kapre en stortingsplass over blokkgrensene var Lars Sponheim. Den avtroppende Venstrelederen manglet bare 338 stemmer for å kapre det siste distriktsmandatet i Hordaland fra Arbeiderpartiet.

I Vestfold manglet Høyres Anne Gro Olafsen bare 750 stemmer på å kapre et det siste distriktsmandatet fra Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg.

I Vest-Agder var Arbeiderpartiets Odd Omland nærmest til å kapre et nytt mandat. Med 846 stemmer ekstra hadde han vippet ut Henning Skumsvoll (Frp).

Dramaet i Rogaland endte med at Karmøyordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF) til slutt manglet 187 stemmer på å ta sistemandatet fra Bente Thorsen (Frp).

I Sogn og Fjordane fikk Bjørn Lødemel (H) utjevningsmandatet, men han manglet bare 995 stemmer på å ta det siste distriktsmandatet fra Tor Bremer (Ap).

I Finnmark fikk Høyres Frank Bakke Jensen utjevningsmandatet, med 644 ekstra stemmer hadde han tatt distriktsmandatet fra Ingalill Olsen (Ap).

Eksemplene viser hvor jevnt årets stortingsvalg egentlig var. Noen få velgere i flere fylker kunne ha endet sammensetningen av Stortinget. Resultatet ble 86 til de rødgrønne mot 83 borgerlige, noe særlig jevnere er det vanskelig å få det.