KrF i skyggenes dal

Dagfinn Høybråten skulle gjenreise Kristelig Folkeparti. Høstens valg ble det dårligste i partiets historie med bare 5,5 prosent av velgerne.

Dagfinn HøYbråTen 09

Bakgrunnstallene i TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viser at sju av ti som stemte KrF for fire år siden valgte samme stemmeseddel i år. Det gir partiet mer lojale velgere enn de to andre taperne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Tallene viser at åtte prosent av KrF-velgerne fra forrige valg forsvant til Fremskrittspartiet, mens seks prosent forsvant til Høyre. Det var bare halvparten så mange tidligere KrF-velgere som valgte å stemme på et av de rødgrønne partiene som på et partiene på høyresiden. Kun fem prosent av KrF-velgerne fra forrige stortingsvalg valgte i følge valgdagsmålingen til TV 2 å bli sofavelgere.

KrF gikk tilbake i samtlige av landets fylker. Tilbakegangen var stor i det tradisjonelle bibelbeltet, som vi har definert som bedehuskommuner.

Kommunen med størst fremgang var Evje- og Hornnes hjemkommunen til KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han kapret utjevningsmandatet i Aust-Agder. Det var her, i Vest-Agder og Rogaland at KrF oppnådde tosiffrede tall ved stortingsvalget.

Bakgrunnstallene fra valgdagsmålingen viser at KrF har dobbelt så høy oppslutning blant velgere over 60 år som de har blant de yngste velgerne. Tror du KrF vil klare å reise seg eller er partiet i ferd med å forsvinne fra norsk politikk?