Velgerflukten fra SV

For andre valg på rad har tidligere velgere snudd ryggen til Kristin Halvorsen.

Halvorsen

Ingen andre partier gikk like mye tilbake som Sosialistisk Venstreparti ved årets stortingsvalg. For fire år siden tapte SV på oppløpssiden og endte på 8,8 prosent. I år forsatte tilbakegangen for finansministerens parti som endte på 6,2 prosent.

Valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 viser at bare 52 prosent av velgerne som stemte på Sosialistisk Venstreparti i 2005 brukte den samme stemmeseddelen i år. Tre av ti tidligere SV-velgere foretrakk regjeringsstorebror Arbeiderpartiet. Målingen viser at tre av fire som stemte på SV ved stortingsvalget er kvinner.

Kristin Halvorsen er leder for et parti som gikk tilbake i samtlige av landets fylker. Størst var tilbakegangen i Nord-Trøndelag der profilen Inge Ryan takket for seg. Etterfølgeren fikk ikke tillitt av velgerne med en tilbakegang på 5,0 til 6,5 prosent.

Valgresultatene viser at det bare var 11 kommuner med økt oppslutning for SV. De tre med størst fremgang var samekommunene Nesseby, Karasjok og Tana.

Nesseby ble SVs beste kommune ved valget med 16,9 prosent, hjemkommunen til den nye listetoppen Kirsti Bergstø. Beste SV-fylke ble Oslo med 10,3 prosent (- 3,1), mens partiet havnet under sperregrensa i Møre og Romsdal og Vest-Agder.

I Audnedal og Hægebostad stemte bare 0,9 prosent på SV. Det er to eksempler på at partiet ikke klarte seg like bra i distriktene som i byene.

I 2001 gjorde Sosialistisk Venstreparti sitt beste valg med 12,5 prosent. Åtte år senere er partiet halvert til 6,2. Tror du SV vil holde på velgerne om fire år?